Odzyskanie nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa na podstawie „Dekretu Bieruta”

Odzyskanie nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa na podstawie Dekretu Bieruta

Intercyza to potoczna nazwa umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową w przypadku gdy zawierana jest przed ślubem (intercyza przedmałżeńska). Osoby planujące zawrzeć związek małżeński mogą udać się do notariusza i oświadczyć, że planują zawrzeć małżeństwo i chcą, żeby od dnia jego zawarcia w ich małżeństwie obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej.

Call Now Button