fbpx

Odzyskanie nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa na podstawie „Dekretu Bieruta”

Odzyskanie nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa na podstawie Dekretu Bieruta

Intercyza to potoczna nazwa umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową w przypadku gdy zawierana jest przed ślubem (intercyza przedmałżeńska). Osoby planujące zawrzeć związek małżeński mogą udać się do notariusza i oświadczyć, że planują zawrzeć małżeństwo i chcą, żeby od dnia jego zawarcia w ich małżeństwie obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej.