fbpx
Kurek i Wspólnicy kancelaria prawna - adwokaci i radcy prawni Warszawa

Kurek Michera Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Siedziba:
ul. Trakt Lubelski 190, 04-766 Warszawa

+48 22 206 39 00
+48 22 872 15 52
+48 662 192 511


Kapitał zakładowy spółki 50 000 zł, wpłacony 50 000 zł
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 9522132490
REGON 147476020
KRS 0000527689

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
87 1240 1095 1111 0010 6063 7171

IBAN: PL87 1240 1095 1111 0010 6063 7171
SWIFT: PKOP PL PW

Napisz do nas

Spotkania z prawnikami odbywają się w umówionych indywidualnie terminach.