Doświadczenie

Nasza kancelaria powstała w wyniku połączenia działającej od 1991 roku kancelarii adwokackiej adw. Tomasza Kurka z kancelarią adwokacką adw. Doroty Kurek.

Na doświadczenie naszej kancelarii składają się doświadczenia poszczególnych członków naszego zespołu:

Tomasz Kurek adwokat radca prawny Warszawa Wawer

Tomasz Kurek

Partner zarządzający
Adwokat

Email: tomasz.kurek@kurek-partners.com

Tel.: (+48) 662 192 511, (+48) 22 206 39 00

DOŚWIADCZENIE

W 1978 roku Tomasz Kurek ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


W 1982 r. zdał egzamin sędziowski.


W 1986 r. został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


W 1991 r. został wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim i dobrze rosyjskim.

Przez ponad 20 lat pracował w największych kancelariach prawniczych na rynku polskim, wykonując następujące zadania:

V 2006 – VII 2012

Kancelaria CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta w Warszawie –
Partner kierujący Departamentem Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych;

I 2001 -VI 2006

Kancelaria Baker McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy w Warszawie – Partner kierujący Grupą Nieruchomości i Budownictwa;

1999 – 2000

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy w Warszawie – Partner kierujący Departamentem Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych;

1992 – 1998

Adwokat / Associate w kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Warszawie – Departament Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych.

Prowadzi wszelkie transakcje obrotu nieruchomościami (kupna i sprzedaży, najmu, dzierżawy), doradza w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych i projektów deweloperskich, ustanawianiu zabezpieczeń związanych z finansowaniem tych projektów, przygotowywaniem raportów due diligence i opinii prawnych dotyczących nieruchomości.
Doradza klientom przy zawieraniu, zmianach i rozwiązywaniu wszelkich umów.


Dorota Kurek adwokat radca prawny Warszawa Wawer

Dorota Kurek

Partner
Radca Prawny
Adwokat

E-mail: dorota.kurek@kurek-partners.com

Tel.: (+48) 662 192 511, (+48) 22 206 39 00

DOŚWIADCZENIE

Reprezentuje klientów – przedsiębiorców i osoby fizyczne w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Prowadzi postępowania sądowe o unieważnienie umów kredytowych waloryzowanych do franka szwajcarskiego.

 

W 2008 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


W 2013 r. zdała egzamin notarialny.


W latach 2013-2015 była notariuszem we własnej kancelarii notarialnej.


W 2015 r. została wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.


W 2016 r. wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Biegle włada językiem angielskim.

Prowadzi wszelkie transakcje obrotu nieruchomościami (kupna i sprzedaży, najmu, dzierżawy), doradza w zakresie raportów due diligence i opinii prawnych dotyczących nieruchomości.
Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego i handlowego, w tym zwłaszcza z zakresu prawa nieruchomości, ksiąg wieczystych, rozwodów, alimentów dla dzieci i byłych małżonków, zniesienie współwłasności nieruchomości, obsługę spółek.

 

Counsel w kancelarii Kurek i Wspólnicy, Adwokaci i Radcowie Prawni

E-mail: r.poplawski@33bedfordrow.co.uk

Tel.: (+48) 22 206 39 00, (+44) 7808 778050

DOŚWIADCZENIE

W 1988 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Birmingham.


W 1989 roku wpisany na listę adwokatów brytyjskich.


W 2018 roku wpisany na listę prawników zagranicznych w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Roman posługuje się biegle językiem angielskim i polskim.
Obsługuje klientów indywidualnych i korporacyjnych w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

W latach 1992-1998 był Doradcą w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Warszawie.


W latach 1999-2001 prowadził spółkęKLegal w Warszawie – polski oddział prawny KPMG.


W 2008 roku był członkiem zespołu obsługującego Elektrim w prowadzonym w Londynie sporze sądowym z Law Debenture& Concord Trust.

Aktualnie obsługuje w Polsce i w Wielkiej Brytanii międzynarodowych klientów w sprawach dotyczących portów morskich w Polsce.
Roman zajmuje się sprawami procesowymi w obrocie gospodarczym, prawem powierniczym, spadkowym, autorskim. Prowadzi także związane z Polską sprawy sporne cywilne, spadkowe, dotyczące prawa pobytu, zamieszkania i jurysdykcji.

Zakres obsługi prawnej:

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie problematyki prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego, w tym zwłaszcza:

  1. doradztwo bieżące,
  2. proponowanie rozwiązań problemów prawnych,
  3. występowanie w charakterze pełnomocnika w prowadzonych negocjacjach wszelkich umów,
  4. reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Nasi klienci:

Najważniejsi klienci / sprawy prowadzone osobiście
przez Tomasza Kurka:

Spółka amerykańska – przemysł tytoniowy

1993

– obsługa prawna polskiej spółki z kapitałem USA w zakresie nabycia gruntów pod budowę;

– obsługa prawna w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji – budowy fabryki papierosów w Józefosławiu pod Warszawą (umowy o prace projektowe z architektami, umowy o realizację inwestycji z wykonawcami, uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych na budowę).

Polska spółka z kapitałem brytyjskim – sektor gazowy

1993-1995

– obsługa prawna polskiej spółki z kapitałem brytyjskim / holenderskim w nabyciu 7 sprywatyzowanych rozlewni gazu LPG;

– prowadzenie negocjacji z Portem Gdańskim i zawarcie długoterminowej umowy dzierżawy pod budowę i eksploatację terminala gazowego LPG w Porcie Północnym w Gdańsku,

– negocjowanie umowy FIDIC z wykonawca prac inwestycyjnych terminala gazowego LPG w Porcie Północnym w Gdańsku.

Deweloper belgijski

1994-1996

– obsługa prawna klienta belgijskiego w negocjacjach ze spółdzielnią mieszkaniową, zawarcie długoterminowej umowy dzierżawy gruntu pod budowę budynku biurowego w Warszawie;

– negocjowanie i zawieranie umów o prace projektowe z architektami, negocjowanie i zawieranie umów najmu z najemcami lokali biurowych.

Polska spółka z kapitałem brytyjskim – przemysł gipsowy

1995-1997

– obsługa prawna polskiej spółki z kapitałem brytyjskim w zakresie nabycia gruntów pod inwestycję – rozbudowę fabryki płyt kartonowo – gipsowych w Pińczowie,

– obsługa w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę,

– negocjowanie umów o prace projektowe z architektami oraz umów FIDIC z wykonawcami prac inwestycyjnych – rozbudowy fabryki płyt kartonowo – gipsowych w Pińczowie.

Polska spółka z kapitałem brytyjskim – sektor gazów technicznych

1991-2001

– obsługa prawna polskiej spółki z kapitałem brytyjskim w zakresie przygotowania i realizacji 6 inwestycji – jednostek separacji powietrza – negocjowanie i zawierani umów z architektami o prace projektowe, umów o prace inwestycyjne z wykonawcami,

– obsługa prawna w zakresie uzyskiwania zezwoleń administracyjnych na realizację inwestycji;

Izraelskie spółki giełdowe

1999-2003

– obsługa prawna holenderskiej spółki stanowiącej własność 3 izraelskich spółek giełdowych w zakresie utworzenia polskiej spółki ROBYG sp. z o.o. nabycia 10 ha gruntów w Wilanowie od PROKOM Investments,

– negocjowanie i zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia z PROKOM Investments,

– obsługa prawna przy zawarciu umów kredytu bankowego, negocjowanie i zawieranie umów o prace projektowe z architektami i umów o wykonanie prac inwestycyjnych z wykonawcami;

– obsługa prawna przy tworzeniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;

Brytyjski producent maszyn biurowych

2004

– obsługa prawna w negocjacjach i zawarciu kompleksowej umowy najmu dużej powierzchni biurowej (ponad 10.000 m2) we Wrocławiu

Izraelski operator centrów handlowych

2001-2006

– obsługa prawna w sprawach dotyczących wynajmowania powierzchni handlowych,

– reprezentacja w kilkunastu postępowaniach spornych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w postępowaniach egzekucyjnych.

Deweloper z Księstwa Andory

2002-2006

obsługa prawna klienta z siedzibą w Księstwie Andory w zakresie nabycia nieruchomości w centralnej lokalizacji w Krakowie od Philip Morris;

Przedsiębiorstwo Państwowe – zarządzanie lotniskami

2003-2006

– obsługa prawna w negocjacjach, podpisaniu oraz wykonywaniu umowy FIDICdesign and build” z konsorcjum Ferrovial – Budimex – Estudio Lamela na zaprojektowanie i wybudowanie Terminala 2 lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie,

– regulowanie stanu prawnego nieruchomości,

– reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowych;

Inwestor izraelski

2005-2006

– obsługa prawna klienta izraelskiego w zakresie negocjowania i podpisania umowy wspólnego przedsięwzięcia z Bankiem Millennium, utworzenia spółki JV – Mill-Yon sp. z o.o.,

– obsługa prawna w zakresie nabycia 10 ha gruntów w Wilanowie pod budowę osiedla mieszkaniowego, umów kredytu bankowego,

– obsługa prawna w zakresie negocjowania i podpisywania umów o prace projektowe z architektami i umów o wykonanie prac inwestycyjnych z wykonawcami;

Polska spółka z kapitałem holenderskim / niemieckim – sektor handlu hurtowego

1992-2011

– obsługa prawna polskiej spółki z kapitałem holenderskim a następnie niemieckim w zakresie nabywania gruntów pod budowę centrów handlowych Makro w 21 lokalizacjach w Polsce,

– obsługa prawna w zakresie negocjowania i podpisywania umów o prace projektowe z architektami i umów o wykonanie prac inwestycyjnych z wykonawcami;

– obsługa prawna w zakresie uzyskiwania zezwoleń administracyjnych na realizację inwestycji oraz pozwoleń na użytkowanie;

– obsługa prawna w zakresie rozwiązywania problemów prawnych w tym dot. umów najmu i dzierżawy, rozwiązywaniu sporów,

– reprezentacja w kilkudziesięciu postępowaniach sądowych i administracyjnych;

Czołowa polska spółka deweloperska z kapitałem duńskim

2006-2011

– obsługa prawna w zakresie problematyki prawa nieruchomości, inwestycji budowlanych, zagospodarowania przestrzennego i prawa administracyjnego;

Międzynarodowy inwestor w sektorze nieruchomości

2011

– przygotowanie opinii prawnej odnośnie rozbudowy 3 centrów handlowych w Polsce.

Spółka holenderska – czołowy światowy wykonawca robót morskich i portowych

2012-2016

– reprezentacja w postępowaniu przez sądem arbitrażowym w sprawie skargi na rozstrzygnięcie przetargu na budowę terminalu LNG w Świnoujściu;

– doradztwo w sporach z uczestnikami robót stoczniowych.

Polska spółka deweloperska z kapitałem izraelskim

2012-2013

– analiza stanów prawnych nieruchomości, przygotowywanie raportów z badania stanu prawnego (duediligence) nieruchomości;

Czołowy polski operator telefonii komórkowej

2013-2014

– doradztwo przy zawieraniu umowy najmu dużej powierzchni biurowej (około 4.000 m2) we Wrocławiu.

Polska spółka z kapitałem holenderskim / niemieckim – sektor handlu hurtowego

2013-2015

– prowadzenie sporu sądowego z dostawcą towarów;

– doradztwo przy zawieraniu umowy najmu centrum handlowego;

Czołowa polska spółka deweloperska z kapitałem hiszpańskim

2006-2015

– obsługa prawna w zakresie problematyki prawa nieruchomości, inwestycji budowlanych, zagospodarowania przestrzennego i prawa administracyjnego;

– poszukiwanie nieruchomości na cele inwestycyjne

Czołowa polska spółka deweloperska z kapitałem izraelskim

1999- 2003

2015

– obsługa prawna w zakresie problematyki prawa nieruchomości, inwestycji budowlanych, zagospodarowania przestrzennego i prawa administracyjnego;

– poszukiwanie nieruchomości na cele inwestycyjne

Polska spółka z kapitałem holenderskim – leasing nieruchomości

2013-2018

– analiza stanów prawnych nieruchomości, przygotowywanie raportów z badania stanu prawnego (duediligence) nieruchomości;

Czołowa polska spółka deweloperska z kapitałem tureckim

2008-2019

– obsługa prawna w zakresie problematyki prawa nieruchomości, inwestycji budowlanych, zagospodarowania przestrzennego i prawa administracyjnego;

– poszukiwanie nieruchomości na cele inwestycyjne

Polska spółka z kapitałem szwedzkim – sektor meblowym

1997-2019

– obsługa prawna polskiej spółki z kapitałem szwedzkim w zakresie: zagadnień prawa nieruchomości, umów najmu w wielu lokalizacjach, nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo‑biurowym w Warszawie, w Katowicach, nabycia nieruchomości w Bielanach Wrocławskich na cele inwestycyjne, przygotowania i realizacji inwestycji

– budowy budynku biurowego, przygotowania i wykonywania umowy o wykonanie prac projektowych oraz generalną realizacje tej inwestycji.

Polska spółka – sektor energetyki

2001-2019

– obsługa prawna w zakresie prawa nieruchomości, nabywania i zbywania nieruchomości,

– obsługa prawna w zakresie przygotowania inwestycji budowy nowego bloku energetycznego Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie,

– reprezentacja w kilkudziesięciu postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Czołowy bank polski

2013-2019

– prowadzenie postępowania sądowego o zniesienie współwłasności nieruchomości;

– Doradztwo bieżące.

Call Now Button