Kolejny raz  nasza kancelaria wygrała w imieniu frankowiczów z mBankiem. 

W dniu 7 marca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem sygn. akt  XXV C 3517/20 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z BRE Bank S.A. i zasądził od jego następcy prawnego, to jest od mBanku na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 552.531,03 zł z odsetkami ustawowymi z opóźnienie.

Opis sprawy

Klienci wzięli kredyt w dniu 4 marca 2010 roku w banku BRE Bank S.A., w którego miejsce wstąpił mBank S.A.

W Umowie Kredytu wskazana została kwota 400.000 zł co stanowiło wówczas równowartość około

155.000 CHF.

Klienci podpisali umowę obsługi prawnej z naszą kancelarią na początku grudnia 2019 roku.

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, we wrześniu 2020 roku wnieśliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o unieważnienie Umowy Kredytu.

W sprawie odbyły się 3 rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie  XXV Wydział Cywilny, który wyrokiem z dnia 7 marca 2022 roku ustalił nieważność umowy kredytowej.

mBank wniósł apelację od tego wyroku, jednak mając  na względzie orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie kredytów indeksowanych do CHF uważamy za wysoce prawdopodobne, że Sąd Apelacyjny w Warszawie nie uwzględni apelacji i wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 marca 2022 roku stanie się prawomocny.

 

Wyniki finansowe sprawy przedstawiają się następująco:

 

Do czasu unieważnienia umowy kredytowej Klienci zapłacili bankowi kapitał w wysokości około 386.000 złotych, co liczone we frankach stanowi około 90.000 CHF, zaś mBank nadal żąda od nich zapłaty jeszcze około 124.000 CHF, czyli około 582.000 zł.

Dzięki unieważnieniu umowy kredytobiorcy będą spłacali tylko kwotę pożyczoną, czyli  400.000 zł, przy czym ponieważ zgodnie z wyrokiem z dnia 7 marca 2022 roku mBank S.A. ma  zwrócić kredytobiorcom kwotę 552.531 zł, to w rzeczywistości kredyt został już spłacony a nawet nadpłacony.

 

Dzięki stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, zamiast żądanej przez bank kwoty 582.000 zł, Klienci otrzymają zwrot kwoty 552.000 zł, co oznacza, że nie mają obowiązku spłacania żadnej kwoty, a ich korzyść finansowa wynosi około  152.000 zł.

 

Wynagrodzenie naszej kancelarii w okresie 2 lat 3 miesięcy za prowadzenie sprawy wyniosło około 20.400 złotych netto.

 

Adw. Tomasz Kurek

Bezpłatna analiza umowy
kredytowej we frankach

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie ocenimy, czy masz szansę wygrać z bankiem sprawę o unieważnienie umowy kredytowej.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button