Sukcesem zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone w imieniu frankowiczów przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

W dniu 14 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem sygn. akt  XXV C 2413/19 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z Raiffeisen Bank Polska S.A. i zasądził od tego Banku na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 219.704,69 zł oraz kwoty 112.995,39 CHF.

Opis sprawy

Klienci wzięli kredyt w dniu 21 maja 2008 roku w banku EFG Eurobank Ergasias S.A., w którego miejsce we wrześniu 2011 r. wstąpił Polbank EFG S.A., w którego miejsce w styczniu 2013 r. wstąpił Raiffeisen Bank Polska S.A.

W Umowie Kredytu wskazana została kwota 996.000 zł co stanowiło wówczas równowartość około 478.600 CHF.

Klienci podpisali umowę obsługi prawnej z naszą kancelarią na początku grudnia 2019 roku.

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, w styczniu 2020 roku dokonaliśmy modyfikacji powództwa Raiffeisen Bank Polska, wniesionego przez poprzedniego pełnomocnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Na początku stycznia 2020 roku wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Rzecznika Finansowego o przedstawienie istotnego poglądu w sprawie.

W sprawie odbyły się 3 rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie  XXV Wydział Cywilny, który wyrokiem z dnia 14 września 2021 roku ustalił nieważność umowy kredytowej.

Spodziewamy się apelacji banku od tego wyroku, jednak mając  na względzie orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie kredytów indeksowanych do CHF uważamy za wysoce prawdopodobne, że Sąd Apelacyjny w Warszawie nie uwzględni apelacji Raiffeisen Bank Polska i wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 września 2021 roku stanie się prawomocny.

 

Wyniki finansowe sprawy przedstawiają się następująco:

Do czasu unieważnienia umowy kredytowej Klienci zapłacili bankowi kapitał w wysokości około 113 027,43 CHF oraz 219 704,69 złotych, co liczone we frankach stanowi około 164.700 CHF, a zatem gdyby umowa nie została unieważniona, musieliby zapłacić jeszcze około 304.000 CHF, czyli około 1.292.000 zł.

Dzięki unieważnieniu umowy kredytobiorcy będą spłacali tylko kwotę pożyczoną, czyli  996.000 zł, przy czym ponieważ zgodnie z wyrokiem z dnia 14 września 2021 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. ma  zwrócić kredytobiorcom kwotę 219.704,69 zł oraz kwotę 112.995,39 CHF (co stanowi obecnie równowartość kwoty 480.106 zł)  to w rzeczywistości pozostanie do spłaty kwota 996.000 zł – 669.810 zł = 326.190 zł.

Dzięki stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, zamiast żądanej przez bank kwoty 1.292.000 zł, Klientom pozostanie do spłaty kwota około 326.190 zł, a zatem ich korzyść finansowa wynosi około 965.810 zł.

 

Wynagrodzenie naszej kancelarii w okresie 1 roku i 9 miesięcy za prowadzenie sprawy wyniosło około 7.700 złotych netto.

Bezpłatna analiza umowy
kredytowej we frankach

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie ocenimy, czy masz szansę wygrać z bankiem sprawę o unieważnienie umowy kredytowej.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button