Koronawirus powoduje radykalną zmianę sytuacji wielu osób.
Wielu pracowników traci pracę. Wielu przedsiębiorców traci dochody.
Mają jednak zawarte umowy wymagające opłat. Czynsz najmu lokalu, leasing maszyn i urządzeń, raty pożyczek lub kredytów.
Jeżeli najemca, leasingobiorca lub inny zobowiązany do opłat nie zapłaci należności, podmiot uprawniony będzie żądał zapłaty.
Po dłuższym czasie w którym nie otrzyma zapłaty, z reguły jest to 2 miesiące, będzie uprawniony do rozwiązania umowy i żądania zapłaty należności oraz odsetek.
Jak sobie z tym poradzić?

Koronawirus – renegocjacje umów uwolnienie się od odszkodowania

Po pierwsze próbować negocjacji. Wynajmujący lub pożyczkodawca może w obecnej sytuacji zgodzić się na zawieszenie opłat, chcąc zachować źródło przychodu, zamiast je tracić.

Według przepisu art. 471 Kodeksu Cywilnego dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie jest następstwem okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności. Takim przypadkiem jest SIŁA WYŻSZA. Nie jest to pojęcie zdefiniowane ustawowo, ale powszechnie przyjmuje się, że jest to działanie siły zewnętrznej wobec zobowiązanego, której nie można przewidzieć, zapobiec ani przeciwdziałać i której działanie czyni niemożliwym wykonanie zobowiązania.

Pandemia koronawirusa oraz wprowadzone przez władze państwowe zakazu uniemożliwiające normalne prowadzenie działalności gospodarczej spełniają kryteria uznania tych zjawisk za siłę wyższą.

To oznacza, że dłużnik może uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli przyczyną niezapłacenia należności jest siła wyższa.

Jeżeli negocjacje nie pomogą, należy wystosować do wynajmującego lub leasingodawcy albo kredytodawcy pismo informujące o przyczynie braku płatności.
Należy wskazać brak dochodu lub gwałtowne obniżenie dochodu z powodu SIŁY WYŻSZEJ, jaką jest pandemia koronawirusa i wynikającą z tego niemożliwością spełnienia świadczenia.

Jeżeli uprawniony (np. wynajmujący lub pożyczkodawca) nie zgodzi się na korektę umowy, zobowiązany (np. najemca lub pożyczkobiorca) może wystąpić do sądu o jej zmianę lub nawet unieważnienie, na podstawie art. 3571 Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli macie Państwo tego typu kłopot, chętnie będziemy Państwa reprezentowali w negocjacjach lub w postępowaniu sądowym.

Obawiasz się konsekwencji niepłacenia kosztów stałych w związku z kryzysem?

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy Ci możliwości działania na drodze sądowej w przypadku braku porozumienia z wierzycielem na drodze negocjacji.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button