fbpx

Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

 • Kancelaria jako administrator danych osobowych

Kancelaria Kurek i Wspólnicy jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne dla wykonania usługi. W zakresie, w jakim kancelaria przetwarza takie dane osobowe w celu świadczenia pomocy prawnej, staje się z mocy prawa ich administratorem.

Kancelaria przetwarza również dane osób, które uczestniczą w organizowanych przez nas wydarzeniach, aplikują o pracę, pracują lub świadczą dla nas usługi.

 • Cel i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w następujących celach:

 • wykonania usługi prawnej,
 • informowania o wydarzeniach, które organizujemy lub w których uczestniczymy a
  także w celu wysyłania alertów prawnych,
 • marketingu w zakresie uznanym za dozwolonym przez samorządy zawodowe,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Kancelaria nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji, które realizuje niniejsza polityka ochrony prywatności
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać od kancelarii
  informacji o charakterze marketingowym.

W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się, wysyłając informację na adres biuro@kurek-partners.com. Ponadto osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Ograniczenie udostępniania danych

Kancelaria Kurek i Wspólnicy nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy lub też na
żądanie uprawnionych organów Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazujemy również danych osobowym do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona sprawa. W takich przypadkach zapewniamy
odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.

 • Okresy przechowywania danych

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.