Pożyczkę można zaciągnąć w banku bądź w innego rodzaju instytucjach finansowych, jednak nie wszyscy mają świadomość, że istnieje także coś takiego, jak prywatna pożyczka. W legalny sposób można więc pożyczać pieniądze od rodziny, znajomych czy nawet od zupełnie obcych osób, jednak należy przy tym dopełnić kilku formalności natury prawnej. Co warto wiedzieć o pożyczkach prywatnych?

Od kogo można pożyczyć pieniądze?

Prawo w obecnym kształcie zezwala na swobodne pożyczanie pieniędzy od rodziny, znajomych czy nawet osób, które są nam zupełnie obce. Mowa tutaj o pożyczkach prywatnych, udzielanych na ustalonych między stronami warunkach. Szczegółowe kwestie formalne dotyczące prywatnych pożyczek reguluje Kodeks Cywilny. Istnieje możliwość pożyczania pieniędzy bez zawarcia umowy – o tym, czy konieczne będzie podpisanie kontraktu, decyduje nie pokrewieństwo czy stosunki pomiędzy stronami, a suma zobowiązania. Pożyczka bez umowy – kwota maksymalna wynosi obecnie 1000 zł i po jej przekroczeniu należy sporządzić stosowną umowę, podpisaną przez obie strony.

Co zawiera umowa pożyczki?

Jeśli pożyczamy komukolwiek kwotę wyższą, niż 1000 zł, należy sporządzić umowę pożyczki w formie pisemnej. Tego typu umowa powinna zawierać: • oznaczenie stron, • datę i miejsce zawarcia kontraktu umowy, • przedmiot umowy, • czas jej obowiązywania, • koszty pożyczki i warunki zwrotu, • ewentualne zabezpieczenie pożyczki. Prawnicy są zdania, że każdą umowę pożyczki warto udokumentować w formie pisemnej. Bez względu na to, czy to pożyczka od rodziny, czy pożyczka od znajomych, umowa pisemna stanowi dowód zawarcia transakcji, dzięki któremu o wiele łatwiej jest odzyskać pieniądze w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaca swojego długu.

Kto płaci podatek od czynności cywilnoprawnych?

Prywatna pożyczka wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynosi on 0,5% kwoty pożyczki i do jego odprowadzenia zobowiązany jest pożyczkobiorca. W ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy musi on dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego deklarację PCC-3 oraz uregulować należny podatek. W przypadku niedopełnienia obowiązków, urząd skarbowy może nałożyć karę w wysokości 20% kwoty pożyczki – mowa tutaj o tak zwanym podatku sankcyjnym. Podatek od czynności cywilnoprawnych należy opłacić bez względu na to, czy pożyczka ma charakter darmowy, czy jest oprocentowana. Istnieje jednak pewien wyjątek od tej zasady – jeśli pożyczkodawca należy do pierwszej grupy podatkowej (oznacza to, że pożycza pieniądze na przykład dzieciom czy rodzicom), a kwota pożyczki w ciągu 5 lat nie przekracza 9637 zł, nie występuje obowiązek zapłaty PCC.

Koszty pożyczki prywatnej

Pożyczka od rodziny czy znajomych, co do zasady, może być darmowa. Oznacza to, że pożyczkobiorca oddaje dokładnie tyle, ile pożyczył, bez odsetek. Niemniej jednak istnieje też możliwość oprocentowania pożyczki. Należy tutaj pamiętać o pewnym ograniczeniu – pożyczka prywatna jest legalna, jeśli koszty jej udzielenia nie będą wyższe niż 25 procent kwoty zobowiązania. Natomiast koszty pozaodsetkowe pożyczki, nie mogą być wyższe w skali roku niż 30 procent zobowiązania.

Jak pożyczać pieniądze w bezpieczny sposób?

Pożyczka prywatna zawsze związana jest z ryzykiem nieodzyskania kapitału, dlatego zawsze warto sporządzić umowę w formie pisemnej. Dzięki temu odzyskanie pieniędzy będzie o wiele łatwiejsze, gdyż umowa stanowi istotny dowód w sprawie, jeśli na przykład złożymy pozew w sądzie. Pamiętajmy, aby pożyczać pieniądze wyłącznie osobom, które darzymy zaufaniem. Największym ryzykiem obarczone są pożyczki prywatne dla osób nieznajomych – nawet wysokie oprocentowanie zobowiązania nie daje pewności odzyskania z powrotem należnych kwot. Sam fakt zawarcia umowy pisemnej nie gwarantuje pewności zwrotu pożyczki. Dla zwiększenia pewności zwrotu (zwłaszcza przy większych kwotach pożyczki) należy zastosować zabezpieczenie zwłaszcza w postaci: a) hipoteki na nieruchomości – wówczas w wypadku odmowy, zwłoki albo niemożliwości zwrotu pożyczki przez pożyczkobiorcę osoba która pożyczki udzieliła będzie mogła zwrócić się do sądu o nakazanie sprzedaży nieruchomości na której została ustanowiona hipoteka i zaspokojenia się z ceny sprzedaży, b) zastawu na rzeczach ruchomych lub na prawach majątkowych zbywalnych (np. akcjach lub udziałach w spółkach) – wówczas w wypadku odmowy, zwłoki albo niemożliwości zwrotu pożyczki przez pożyczkobiorcę, osoba która pożyczki udzieliła będzie mogła zwrócić się do sądu o nakazanie sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych na których został ustanowionyzastaw i zaspokojenia się z ceny sprzedaży,. c) gwarancji bankowej – wówczas w wypadku odmowy, zwłoki albo niemożliwości zwrotu pożyczki przez pożyczkobiorcę, osoba która pożyczki udzieliła będzie mogła żądać zapłaty od banku który udzielił gwarancji.

Przeczytaj również:

Call Now Button