Prawo gospodarcze

Obsługa klientów w zakresie prawa gospodarczego

Funkcjonujemy na polskim rynku z powodzeniem już prawie 30 lat – duża część naszej praktyki skupiła się w tym czasie wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, do którego zwykło się zaliczać także prawo gospodarcze. Dylematy, obejmujące tę dziedzinę dotyczą w szczególności stosunków prawnych, zaistniałych pomiędzy przedsiębiorcami, na tle prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Obsługa podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – pełen zakres usług

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę zarówno osób fizycznych, jak i spółek, a także innych podmiotów gospodarczych. Realizujemy doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych oraz spółek osobowych, począwszy od wsparcia w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej prowadzenia biznesu, poprzez przeprowadzenie Klienta przez zawiłości zakładania spółki, czy otwierania jednoosobowej działalności gospodarczej. Nasi prawnicy doradzają zarówno młodym firmom, czy start-up’om, jak i większym podmiotom, o ugruntowanej pozycji, tworzącym konsorcja, czy grupy holdingowe.

 

M&A – łączenie i przekształcanie spółek

Specjaliści z naszego zespołu mają duże doświadczenie w zakresie tworzenia spółek, jak również ich oddziałów oraz przedstawicielstw. Pomagamy naszym klientom w takich operacjach jak:

 • przekształcenie jednoosobowych działalności gospodarczej w spółkę osobową (cywilną albo jawną) lub wybraną spółkę handlową,
 • łączenie, przekształcenia, a także likwidacja spółek,
 • reprezentację Klientów w postępowaniach rejestrowych, przed sądami oraz urzędami i organami administracyjnymi,
 • doradztwo w procesach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w przypadkach procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Sprawy gospodarcze Warszawa kancelaria

Bieżąca obsługa spraw korporacyjnych

Dysponujemy, ponadto, wieloletnim doświadczeniem z zakresu obsługi organów spółek kapitałowych (m.in. walne zgromadzenia wspólników, wsparcie zarządu, czy rady nadzorczej). Nasi prawnicy świadczą pomoc w przygotowywaniu uchwał, regulaminów, porozumień pomiędzy wspólnikami oraz innych koniecznych dokumentów. Pomagamy też przy rozwiązywaniu sporów, dotyczących wspólników oraz akcjonariuszy. Reprezentujemy naszych Klientów wówczas, gdy dojdzie do postępowania przed sądem, np. w sprawach dotyczących zaskarżania uchwał, czy w ramach pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej członków władz spółek.

 

Umowy i kontrakty handlowe – przygotowywanie i negocjacje

W ramach naszej praktyki zajmujemy się kompleksowym przygotowywaniem umów, zapewniając nie tylko profesjonalne ich zaopiniowanie oraz analizę, ale także szczegółowe negocjacje kontraktów do formy najbardziej korzystnej dla naszych Klientów. Udzielamy wsparcia zarówno na etapie zawierania umowy, jak i przy późniejszym jej wykonywaniu, renegocjowaniu warunków już zawartych kontraktów oraz ich ewentualnym rozwiązywaniu, przy czym dotyczy to obrotu na terenie Polski, jak i transakcji o charakterze międzynarodowym. Nasi Kontrahenci powierzają nam przygotowywanie także dokumentów bazowych, takich jak ogólne warunki umów. Dodatkowo, posiadamy też bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń, stanowiących następstwo niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

 

Reprezentacja przedsiębiorców w sporach z kontrahentami

W naszym zespole pracują specjaliści i eksperci w dziedzinie prawa procesowego, co pozwala nam na odpowiedzialną reprezentację naszych Klientów w najbardziej zawiłych i skomplikowanych sporach sądowych z kontrahentami, dostawcami, usługodawcami oraz konsumentami. Zajmujemy się egzekwowaniem kar umownych, naruszeniami praw autorskich oraz własności przemysłowej, jak również odzyskiwaniem należności, na etapie polubownym, ale także poprzez skuteczne prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych, dbając, by świadczone przez nas wsparcie prawne było zawsze na najwyższym poziomie.

Zawsze dogłębnie analizujemy sytuację w której są nasi klienci, aby móc zaproponować im bezpieczne oraz skuteczne rozwiązania, dobrane do potrzeb i konkretnych wymagań.

Zapraszamy do współpracy.

Zakres obsługi prawnej:

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego, w tym:

 1. kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych oraz spółek osobowych, począwszy od wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej prowadzenia biznesu, poprzez założenie spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej,
 2. tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw,
 3. przekształcenie jednoosobowych działalności gospodarczej w spółkę osobową (cywilną albo jawną) lub wybraną spółkę handlową,
 4. łączenie, przekształcenia, a także likwidacja spółek,
 5. reprezentację Klientów w postępowaniach rejestrowych, przed sądami oraz urzędami i organami administracyjnymi,
 6. doradztwo w procesach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w przypadkach procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 7. kompleksowe przygotowywanie umów, w tym analiza, opiniowanie, negocjacje kontraktów. Wsparcie na etapie zawierania umowy i przy późniejszym jej wykonywaniu,
 8. reprezentacja Klientów w sporach sądowych z kontrahentami, dostawcami, usługodawcami oraz konsumentami,
 9. egzekwowanie kar umownych, odzyskiwanie należności,
 10. skuteczne prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych.
Call Now Button