fbpx

PRAWO KARNE

Sprawy karne

Pierwsza rzecz, o jakiej należy pamiętać w przypadku spraw karnych, to fakt, iż natychmiastowe i zdecydowane działanie to niejednokrotnie klucz do sukcesu, który realnie rzutuje na dalszy przebieg postępowania. Zarówno w sytuacji, gdy sprawa dotyczy bezpośrednio Klienta, jak i wtedy, gdy chodzi o jego bliskich, szybki kontakt ułatwi przygotowanie najkorzystniejszej linii obrony przez naszych specjalistów i pozwoli na efektywne zabezpieczenie interesów osoby zatrzymanej. Nasi prawnicy, specjalizujący się w zagadnieniach, związanych z prawem karnym, pomogą zmierzyć się z przesłuchaniami i rozprawami, a także przygotują niezbędne w sprawie pisma procesowe – niezależnie od tego czy zostały Ci przedstawione zarzuty, czy też występujesz w sprawie, jako ofiara przestępstwa.

Pomoc w przypadku zatrzymania i aresztu

Nasza Kancelaria do wszystkich prowadzonych spraw podchodzi z maksymalnym zaangażowaniem. Towarzyszymy Klientom na każdym etapie postępowania karnego, a więc nie tylko przed sądem, ale również podczas postępowania przygotowawczego, przed organami prokuratury, policji, czy na posiedzeniach aresztowych. Do zatrzymań często dochodzi w późnych godzinach nocnych. Funkcjonariusze podejmują wtedy czynności, od których często zależy dalszy los podejrzanego – także wówczas jesteśmy dostępni dla naszych Klientów. Podejmujemy wówczas wszelkie kroki, by nie dopuścić do pozbawienia wolności, dbając jednocześnie o maksymalny komfort Klienta i przestrzeganie jego praw oraz dążąc do zapewnienia realizacji zasady domniemania niewinności.

Realizacja prawa do obrony – postępowanie karne

W sprawach karnych, niejednokrotnie stawką jest wolność człowieka. Dlatego wybór prawnika powinien ograniczać się wyłącznie do specjalistów, mających wiedzę oraz odpowiednie doświadczenie procesowe. Tutaj nie ma miejsca na ryzyko. Nasi adwokaci, doradzający Klientom w zakresie prawa karnego, robią to już od wielu lat, dlatego jesteśmy w stanie w szybkim czasie znaleźć i zaproponować optymalne rozwiązania. Dokonujemy analizy materiałów, zgromadzonych przez prokuratora i policję, przedstawiamy swoje wnioski, szukamy szczegółów, a także powołujemy dowody, mające na celu osiągnięcie ostatecznego sukcesu. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji, bierzemy udział w czynnościach procesowych, wizjach lokalnych i przesłuchaniach, dbając cały czas o respektowanie praw naszych Klientów i przestrzeganie procedur. Nasi prawnicy specjalizują się w przygotowywaniu pism procesowych, takich jak odpowiedzi na akt oskarżenia, wnioski dowodowe, zażalenia, czy apelacje.

sprawy karne warszawa adwokat

Reprezentujemy interesy osób pokrzywdzonych

Nasze usługi obejmują reprezentację w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego. Oferujemy pomoc prawną osobom, które stały się ofiarami przestępstwa, wskazując na możliwe do realizacji uprawnienia oraz przywileje. Sporządzamy za naszych Klientów prywatne akty oskarżenia, kierujemy do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz aktywnie uczestniczymy w prowadzonych, w ramach dochodzenia, bądź śledztwa, czynnościach, mających na celu wykrycie i ukaranie sprawcy czynu. Doświadczeni adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii zajmą się przygotowaniem właściwych dokumentów oraz pism, wniosą też środki odwoławcze, wszystko to dostosowując do indywidualnych potrzeb Klienta. Ponadto, świadczymy także pomoc prawną w zakresie dochodzenia o naprawę poniesionej w wyniku przestępstwa szkody, bądź uzyskania zadośćuczynienia, dbając jednocześnie, by żaden istotny w sprawie dowód nie został pominięty.


Pomoc prawna w przypadku wykroczeń

Nawet drobne, na pierwszy rzut oka, przewinienia, charakteryzujące się znikomą szkodliwością społeczną, potrafią w dłuższej perspektywie wiązać się z dużym stresem. Specjaliści z naszej Kancelarii dokładają wszelkich starań, by Klient mógł tego jednak uniknąć. Oferujemy porady prawne, obejmujące doradztwo w sprawach o wykroczenia, pomagamy w sytuacjach naruszenia przepisów drogowych, zakłócenia porządku publicznego i innych. Sporządzamy opinie prawne, wnioski o ukaranie oraz środki zaskarżenia, a także uczestniczymy w czynnościach wyjaśniających.

Zakres obsługi prawnej:

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa karnego, w tym zwłaszcza:

 1. Badania stanu prawnego nieruchomości.
 2. Przygotowywania, negocjowania i zawierania umów mających na celu kupno, sprzedaż, najem, dzierżawę lub inne formy korzystania z nieruchomości.
 3. Uzyskania prawa użytkowania wieczystego i opłat z tytułu tego prawa.
 4. Sprawy o odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycje publiczne.
 5. Postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy.
 6. Postępowania o zwrot nieruchomości przejętych na rzecz Państwa w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (tzw. Dekret Bieruta) i w trybie dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich. W razie niemożliwości odzyskania nieruchomości prowadzimy postępowania o odszkodowanie.
 7. Postępowania o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie.
 8. Postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości.
 9. Postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
 10. Postępowania dotyczące przeznaczenia nieruchomości na określone cele według przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 11. Sprawy dotyczące ustalenia służebności gruntowych na nieruchomościach, w tym zwłaszcza ustanowienie służebności drogi koniecznej.
 12. Postępowania dotyczące rozliczeń nakładów dokonanych na nieruchomości.
 13. Sprawy dotyczące zanieczyszczenia gruntów i wód.