Sukcesem zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone przez naszą kancelarię w imieniu frankowiczów przeciwko bankowi mBank S.A. Sprawa dotyczyła unieważnienia umowy kredytu indeksowanego kursem CHF.

Frankowicze wygrywają z bankami

W dniu 30 grudnia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny prawomocnym wyrokiem sygn. akt  I ACa 697/18 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej z mBankiem.

 

Obowiązek informacyjny banku dotyczący ryzyka walutowego

Zdaniem Sądu istotę problemu stanowi zakres pouczeń banku. Bank powinien przed zawarciem umowy kredytu przedstawić kredytobiorcy takie informacje i wyliczenia,  które pozwoliłoby konsumentowi rozważyć czy kredyt indeksowany jest rzeczywiście dla kredytobiorcy korzystny. Zdaniem Sądu, bank nie wykazał w postępowaniu dowodowym, że wykonał ciążące na nim obowiązki informacyjne tj. że rzetelnie poinformował kredytobiorców o wszelkich ryzykach walutowych wynikających z umowy kredytu. Bank wykorzystał, zdaniem Sądu, pozycję silniejszej strony kontraktowej i nakłonił powodów do zawarcia umowy. Kredytobiorcy nie otrzymali informacji, które pozwoliłyby im podjąć racjonalną decyzję rynkową.

Doszło również do rażącego naruszenia interesów powodów z uwagi na nieograniczone ryzyko walutowe nieograniczone w czasie.

Case study

 • Klienci wzięli kredyt w mBanku w lipcu 2008 na kwotę około 570.000 zł, co wówczas stanowiło równowartość około 280.000 CHF.
 • Umowa obsługi prawnej z nasza kancelarią została podpisana w połowie marca 2017 roku.
 • Pod koniec marca 2017 roku wysłaliśmy do mBanku pismo z propozycją ugodowego rozwiązania sporu, zaś wobec uzyskania odmowy, w drugiej połowie maja 2017 roku złożyliśmy w Sadzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko mBank o unieważnienie umowy kredytowej. 
 • Na początku sierpnia 2017 roku wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Rzecznika Finansowego o przedstawienie istotnego poglądu w sprawie. 
 • W sprawie odbyły się 3 rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie I Wydział Cywilny, który w sierpniu 2018 roku wydał wyrok oddalający powództwo.
 • Pod koniec października 2018 roku złożyliśmy apelację od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
 • W dniu 30 grudnia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem sygn. akt I ACa 697/18 ustalił nieważność umowy kredytu.

 

Wyniki finansowe sprawy przedstawiają się następująco:

Do czasu unieważnienia umowy kredytowej Klienci zapłacili mBankowi kapitał w wysokości około 350.000 zł co liczone we frankach stanowi około połowy kwoty (147.000 CHF) i odsetki oraz inne opłaty w łącznej wysokości około 208.000 zł czyli razem około 558.000 zł, a zatem gdyby umowa nie została unieważniona, musieliby zapłacić jeszcze około 132.000 CHF, czyli około 520.000 zł. Dzięki stwierdzeniu nieważności umowy Klientom pozostanie do spłaty około 12.000 zł, a zatem ich korzyść wynosi około 508.000 zł.

Wynagrodzenie naszej kancelarii w okresie 2 lat i 8 miesięcy za prowadzenie sprawy w dwóch instancjach sądowych wyniosło około 17.900 złotych.

Bezpłatna analiza umowy
kredytowej we frankach

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie ocenimy, czy masz szansę wygrać z bankiem sprawę o unieważnienie umowy kredytowej.

  Przeczytaj również:

  Call Now Button