Sprawdzanie nieruchomości przed zakupem

Zakup mieszkania to zawsze ważna decyzja, dlatego warto poświęcić czas na dokładne zbadanie stanu prawnego nieruchomości przed podjęciem ostatecznej decyzji o podpisaniu umowy. Istnieje kilka kluczowych kroków, które należy podjąć, aby upewnić się, że wybór jest odpowiedni i przemyślany, a także bezpieczny.

Zbadanie lokalizacji

Przed zakupem mieszkania istotne jest dokładne zbadanie lokalizacji. Warto sprawdzić, czy w sąsiedztwie nie są planowane inwestycje, które mogą uprzykrzyć nam życie – trasy szybkiego ruchu, oczyszczalnie ścieków czy zakłady produkcyjne generujące hałas.

Stan techniczny

Kolejnym istotnym krokiem jest dokładna ocena stanu technicznego mieszkania. Podpisując umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem faktycznym nieruchomości, że ją obejrzeliśmy oraz, że nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Jeżeli zastrzeżenia mamy – należy je wymienić w treści umowy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami należycie sprawdzić stanu technicznego mieszkania, ponieważ nie jesteśmy biegli w tym zakresie lub mamy wątpliwości, czy nie ma wad ukrytych, możemy skorzystać z usług rzeczoznawcy, który dokładnie sprawdzi instalacje, stan ścian, podłóg, okien oraz innych elementów, oraz przygotuje opinię w tej sprawie. Kancelaria współpracuje z rzeczoznawcami, którzy przyjadą na miejsce i przeprowadzą oględziny.

Badanie stanu prawnego

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zlecić sprawdzenie ewentualnych obciążeń nieruchomości prawnikowi. Posiadamy duże doświadczenie w badaniu stanów prawnych nieruchomości – a te mogą być niejednokrotnie bardzo skomplikowane. Obciążenia mogą być związane z zabezpieczeniem długów – np. hipoteka, ale mogą być także innego rodzaju – służebności (zarówno gruntowe jak i osobiste), prawo użytkowania, różnego rodzaju wpisy praw i roszczeń do działu III księgi wieczystej (np. ostrzeżenia o niezgodności stanu ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym, zakaz zbywania nieruchomości i inne). Wpisy te mogą mieć różnorakie konsekwencje. Przy niektórych z nich można nieruchomość zakupić bez obaw, a przy niektórych transakcja w ogóle będzie niemożliwa do przeprowadzenia. Niektóre wpisy powodują odpowiedzialność majątkową nowego nabywcy nieruchomości. Warto przeanalizować także prawidłowość nabycia nieruchomości przez obecnego właściciela, ponieważ nie wszystkie zagrożenia widać wyłącznie na podstawie treści wpisów w księdze wieczystej. Warto zatem dokładnie przyjrzeć się stanowi prawnemu mieszkania i skorzystać z możliwości aby prawnik wytłumaczył nam potencjalne zagrożenia – lub stwierdził ich brak – w konkretnym przypadku.  Jest to istotne, aby uniknąć sytuacji, w której nabywca musi wziąć na siebie długi poprzedniego właściciela.
Możemy dokładnie zbadać stan prawny nieruchomości przed jej zakupem a na życzenie Klienta przygotować pisemny raport z wyników sprawdzenia.

 

Ocena kosztów dodatkowych

Przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania warto dokładnie oszacować wszystkie koszty dodatkowe, takie jak opłaty administracyjne, podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, opłata sądowa.
Podsumowując, sprawdzenie mieszkania przed zakupem to kluczowy element procesu nabywania nieruchomości. Wymaga to czasu i zaangażowania, ale może zapobiec wielu potencjalnym problemom w przyszłości. Dlatego warto podejść do tego zadania z odpowiednią starannością i dbałością o szczegóły.

Chcesz sprawdzić mieszkanie przed zakupem?

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu mieszkania lub innej nieruchomości przed zakupem, wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Call Now Button