Postępowania wieczystoksięgowe

Księgi wieczyste i hipoteki

W modelu obowiązującym na terenie Polski, obowiązek prowadzenia ksiąg wieczystych jest aktualny dla wszystkich typów nieruchomości. Dotyczy to zarówno tych zabudowanych, jak i niezabudowanych oraz lokalowych. Stąd w przypadku chęci zakupu działki, domu, czy też nowego mieszkania, wyodrębnionego w ramach określonego obiektu budowlanego, zawsze należy liczyć się z koniecznością dopełnienia konkretnych formalności. Mowa tu m.in. o dokonaniu stosownych wpisów w dziale II księgi wieczystej, polegających na wskazaniu nas jako nowych właścicieli, bądź współwłaścicieli nieruchomości. Część zagadnień regulowana i zgłaszana jest zazwyczaj przez notariusza, jednak istnieją też aspekty, którymi zająć trzeba się samodzielnie. W tych kwestiach nasza Kancelaria posiada gruntowne doświadczenie, wypracowane na kanwie wielu przeanalizowanych i zakończonych pomyślnie spraw, w których doradzaliśmy naszym Klientom.

Sprawy o wpis własności nieruchomości w księdze wieczystej

Sprawy wieczystoksięgowe często wiążą się z koniecznością wyszukania i wypełnienia odpowiednich formularzy sądowych, które w następnej kolejności należy zgłosić do właściwego wydziału, celem wszczęcia postępowania wieczystoksięgowego. Chcąc zminimalizować trudności z tym związane, warto zgłosić się do doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Posiadają oni szczegółową wiedzę, dopełnią wszelkich formalności za Klienta. W wielu przypadkach pozwala to na oszczędność zarówno czasu, jak i nerwów. Nasi profesjonalni pełnomocnicy służą pomocą m.in. w opracowywaniu:

 • wniosków o wpis do księgi wieczystej,
 • wniosków o założenie księgi wieczystej nieruchomości,
 • środków odwoławczych od dokonanychjuż wpisów (albo odmowy dokonania wpisu) w księgach wieczystych.

 

Naszych Klientów wspieramy również w sporządzaniu pism procesowych na dalszych etapach, na przykład jeżeli zaistnieje konieczność złożenia apelacji lub skargi kasacyjnej, zawsze mając na uwadze szczególne i indywidualne potrzeby naszych Kontrahentów.

księgi wieczyste hipoteki kancelaria warszawa

Sprawy o dokonanie zmiany wpisu w księdze wieczystej

Zasadniczym celem prowadzenia ksiąg wieczystych jest utrzymanie pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zachowanie możliwości zweryfikowania stanu prawnego danej nieruchomości w każdym czasie – jest to zasada jawności ksiąg wieczystych. W życiu zdarzają się takie sytuacje, które wymagają aktywności i zgłoszenia zmiany wpisu w księgach wieczystych. Zazwyczaj mają one związek z toczącymi się postępowaniami, w wyniku których następuje zmiana właściciela – mogą być to sprawy spadkowe, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, przewłaszczenie. W przypadku uzyskania prawomocnego stwierdzenia o nabyciu spadku, bądź w sprawach o podział majątku wspólnego byłych małżonków, w skład którego wchodzą nieruchomości, należy pamiętać o konieczności zgłoszenia nowego stanu prawnego sądowi wieczystoksięgowemu. Obowiązek ciąży na osobie nabywającej prawo czyli na nowym właścicielu lub uprawnionym z innego tytułu np. uzyskania służebności. Sytuacja jest o tyle poważna, że brak wskazanej aktywności po stronie osoby zobowiązanej, może skutkować nałożeniem na nią grzywny w wysokości nawet do 10.000 złotych lub odpowiedzialnością odszkodowawczą, w sytuacji, gdy opieszałość wnioskodawcy w ujawnieniu prawa własności powoduje szkodę osoby trzeciej. Dlatego w przypadku wystąpienia tego rodzaju zdarzeń, często najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z porady doświadczonego adwokata lub radcy prawnego.

 

Sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

W praktyce często nasi Klienci mierzą się z sytuacją, w której zastany stan prawny, przedstawiony w księgach wieczystych, nie odpowiada rzeczywistemu stanowi prawnemu (stanowi faktycznemu). Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w eliminowaniu takich niezgodności. Zajmujemy się szczegółową weryfikacją treści ksiąg wieczystych pod kątem ich zgodności z rzeczywistym stanem prawnym danej nieruchomości. Dodatkowo, świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi zastępstwa procesowego przed sądami wieczystoksięgowymi, pomoc prawną przed różnego rodzaju urzędami (np. geodezja, architektura i in.) oraz wszelkiego rodzaju porady prawne w wymienionym zakresie. Oferujemy również możliwość przeprowadzenia tzw. due dilligence, czyli uprzedniego zbadania stanu prawnego nieruchomości, przed np. ewentualną transakcją nabycia nieruchomości, celem uniknięcia problemów w późniejszym czasie. Na zlecenie naszych Klientów przygotowujemy ponadto bezpieczne umowy, związane z rynkiem nieruchomości, dotyczące zarówno sprzedaży, podziału nieruchomości, czy zniesienia współwłasności. Zachęcamy do kontaktu, celem szerszego zapoznania się naszą ofertą.

Zakres obsługi prawnej:

Naszym Klientom oferujemy pełen zakres obsługi w sprawach wieczystoksięgowych, w tym:

 1. Badanie stanu prawnego nieruchomości (działki, domu, mieszkania) przed nabyciem takiej nieruchomości w celu uniknięcia nabycia nieruchomości obciążonej np. służebnością na rzecz osoby trzeciej lub hipoteką na rzecz banku,
 2. Reprezentacja w postępowaniach sądowych mających na celu:
  a) Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości,
  b) Sprostowanie nieprawidłowego wpisu w księdze wieczystej (na przykład nieprawidłowa podstawa nabycia prawa),
  c) Dokonanie wpisu w księdze wieczystej (na przykład wpisanie nowego właściciela, który nabył prawo do nieruchomości na podstawie umowy lub spadku),
  d) Wykreślenie wpisu z księgi wieczystej (na przykład wykreślenie hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku o spłatę kredytu, który został już spłacony),
 3. Reprezentacja w postępowaniach sądowych mających na celu uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 4. Pomoc w uzyskiwaniu dokumentów niezbędnych w postępowaniach wieczystoksięgowych, np. map prawnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, wypisów z ewidencji budynków.
Call Now Button