Umowy

Obsługa Klientów w zakresie umów

Nasza Kancelaria od 1992 roku prowadzi obsługę w zakresie przygotowywania, alanizowania i negocjowania wszelkich umów.
W tym czasie pracowaliśmy dla wielu klientów, dużych i średnich spółek, klientów indywidualnych polskich i zagranicznych dzięki czemu zyskaliśmy ogromne doświadczenie w zakresie umów.

W okresie blisko 30 lat pracy obsługiwaliśmy setki klientów w zakresie analizowania, opiniowania, negocjowania i zawierania wielu tysięcy umów.

Do każdej umowy podchodzimy indywidualnie rozpoczynając pracę od analizy potrzeb klienta, uwarunkowań faktycznych, finansowych i prawnych. Omówienie tych uwarunkowań na spotkaniu w kancelarii pozwoli na dostosowanie treści umowy do jego potrzeb i pozwoli na uniknięcie problemów w przyszłości.

Poniżej przedstawiamy doświadczenie naszej kancelarii w zakresie umów:

Umowy kupna – sprzedaży nieruchomości

Reprezentujemy Klientów w zakresie negocjowania i zawierania umów kupna sprzedaży nieruchomości.
Prowadziliśmy tysiące takich spraw, w tym miedzy innymi dotyczących nabywania gruntów pod zabudowę wielkimi centrami handlowymi (między innymi kilka tysięcy umów nabycia gruntów pod budowę ponad 20 centrów handlowych dla spółki Makro Cash & Carry), pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (w tym kilkadziesiąt umów nabycia gruntów dla spółki ROBYG), pod zabudowę obiektami przemysłowymi (w tym kilkadziesiąt umów nabycia gruntów dla spółki Reynolds Tobacco Poland, umowy nabycia gruntów pod budowę fabryki płyt gipsowych spółki BP Gypsum w Pińczowie).


Umowy najmu lokali użytkowych

Prowadzimy dla klientów sprawy negocjowania i zawierania umów najmu lokali użytkowych.
W naszej pracy przeprowadziliśmy setki takich spraw (w tym kilkadziesiąt umów najmu lokali użytkowych dla spółki Makro Cash & Carry, kilkadziesiąt umów najmu lokali użytkowych dla spółki Kinnarps Polska, kilkadziesiąt umów najmu lokali użytkowych w centrum handlowym Sadyba Best Mall w Warszawie), obiektów biurowych (w tym umowy najmu lokali biurowych dla spółek Netia, Hewlett Packard).

Umowy - nagocjacje, sprawdzanie, analiza, opiniowanie

Analiza umów najmu lokali i obiektów użytkowych

W dotychczasowej naszej praktyce przeprowadziliśmy analizę kilku tysięcy umów najmu lokali i obiektów użytkowych i handlowych w ramach wykonywania audytów prawnych (tak zwanych analiz due diligence) centrów handlowych, budynków biurowych, obiektów hotelowych dla dziesiątków inwestorów zainteresowanych nabywaniem takich obiektów.


Opiniowanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

Przeprowadziliśmy opiniowanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych dla kilkuset klientów indywidualnych.


Negocjowanie i zawieranie umów dzierżawy gruntów

Nasza kancelaria przeprowadziła wiele spraw których przedmiotem było negocjowanie i zawieranie umów dzierżawy gruntów pod budowę obiektów przemysłowych (w tym między innymi dla spółki Gaspol pod budowę terminala LPG w Porcie Północnym w Gdańsku), pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego belgijskiej spółki J.E.Ibens w Warszawie, dziesiątki takich umów dla klientów indywidualnych.


Negocjowanie i zawieranie umów o prace projektowe z architektami

W naszej pracy przeprowadziliśmy dla Klientów szereg postępowań w zakresie negocjowania i zawierania umów o prace projektowe z architektami (w tym ponad 20 umów dla spółki Makro Cash & Carry na budowę centrów handlowych w Polsce, umów dla spółki ROBYG na budowę osiedla mieszkaniowego w Warszawie -Wilanowie, umów dla spółki Mill-Yon ROBYG na budowę osiedla mieszkaniowego w Warszawie -Wilanowie, umów dla spółki BP Gypsum na rozbudowę fabryki płyt kartonowo-gipsowych w Pińczowie, umowy dla spółki Reynolds Tobacco Poland na budowę fabryki papierosów Jóżefosławiu koło Warszawy) oraz kilkadziesiąt takich postępowań dla klientów indywidualnych.Negocjowanie i zawieranie umów o wykonanie robót inwestycyjnych i robót budowlanych

Zawieranie umów o roboty budowlane jest jedną z naszych specjalizacji. Przeprowadziliśmy blisko 100 takich postępowań przedmiotem których było wynegocjowanie dla Klienta i zawarcie umów o wykonanie robót inwestycyjnych i robót budowlanych (w tym ponad 20 umów dla spółki Makro Cash & Carry, kilkanaście umów dla spółek Gaspol, BOC Gazy, BP Gypsum, umowa o wybudowanie Terminala 2 lotniska Okęcie w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze, umowa o generalne wykonawstwo prac budowlanych dla spółki Dom Development), oraz kilkadziesiąt takich postępowań dla klientów indywidualnych.

Zakres obsługi prawnej:

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie analizowania, opiniowania, negocjowania i zawierania wszelkich umów, w tym zwłaszcza:

  1. Umów przedwstępnych, warunkowych i umów sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości,
  2. Umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  3. Umów dzierżawy gruntów, lokali, maszyn itd.,
  4. Umów wszelkiego rodzaju spółek, w tym spółki cywilnej, jawnej, spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki akcyjnej,
  5. Umów o prace projektowe z architektami,
  6. Umów o realizację inwestycji, nadzór inwestycyjny,
  7. Umów o roboty budowlane i roboty remontowe.
Call Now Button