Sukcesem zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone w imieniu frankowiczów przeciwko bankowi BPH S.A..

W dniu 31 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem sygn. akt  XXV C 1671/18 ustalił nieważność klauzul indeksacyjnych w umowie kredytu indeksowanego kursem CHF z bankiem BPH S.A. i zasądził od banku zwrot na rzecz kredytobiorców nadpłaconej kwoty kredytu.

Opis sprawy

Klienci wzięli kredyt w dniu 20 maja 2008 roku na podstawie umowy z bankiem GE Money Bankiem S.A., w którego miejsce, od dnia 31.12.2009 roku wstąpił  Bank BPH S.A. z siedzibą w Warszawie.

W umowie kredytu wskazana została kwota 425.495,40  PLN (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć i 40/100 złotych) jako kwota kredytu, co według kursu wymiany CHF/PLN w banku BPH w tym dniu stanowiło kwotę 207.103 CHF.

Klienci podpisali umowę obsługi prawnej z naszą kancelarią pod koniec listopada 2017 roku.

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, na początku stycznia 2018 roku wysłaliśmy do Banku BPH S.A. pismo z propozycją ugodowego rozwiązania sporu, zaś wobec uzyskania odmowy, na początku sierpnia 2018 roku złożyliśmy w Sadzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Bankowi BPH S.A. o unieważnienie klauzul indeksacyjnych i unieważnienie całej umowy kredytowej.

W sprawie odbyły się 2 rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie  XXV Wydział Cywilny, który wyrokiem z dnia 31 marca 2021 roku ustalił nieważność klauzul indeksacyjnych w umowie kredytowej i zasądził od banku BPH na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 116.127 zł oraz odsetki za opóźnienie od kwoty 87.570 zł od dnia 7 sierpnia 2018 roku do dnia zapłaty i od kwoty 28.557 zł od dnia 9 marca 2021 roku do dnia zapłaty.

Bank BPH S.A. w dniu 27 maja 2021 roku wniósł apelację od tego wyroku, jednak mając  na względzie orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie kredytów indeksowanych do CHF uważamy za wysoce prawdopodobne, że Sąd Apelacyjny w Warszawie nie uwzględni apelacji Banku BPH S.A. i wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 marca 2021 roku stanie się prawomocny.

 

Wyniki finansowe sprawy przedstawiają się następująco:

Do stycznia 2021 roku Klienci zapłacili bankowi kapitał w wysokości około 292.613 zł co liczone we frankach stanowi około 80.063 CHF i odsetki oraz inne opłaty w łącznej wysokości około 110.000 zł, czyli łącznie 402.613 zł.

Według banku BPH S.A. kredytobiorcy są mu winni spłatę jeszcze kwoty 127.040 CHF, co przy obecnym kursie wymiany CHF/PLN wynoszącym około 1 CHF = 4.19 PLN stanowi kwotę około 532.300 zł.

Dzięki unieważnieniu klauzul indeksacyjnych kredytobiorcom pozostaje do spłacenia kwota 132.882 zł, przy czym ponieważ zgodnie z wyrokiem z dnia 31 marca 2021 roku Bank BPH S.A. ma  zwrócić kredytobiorcom kwotę 116.127 zł (oraz odsetki za opóźnienie od kwoty 87.570 zł od dnia 7 sierpnia 2018 roku do dnia zapłaty i od kwoty 28.557 zł od dnia 9 marca 2021 roku do dnia zapłaty), to w rzeczywistości pozostanie do spłaty kwota 132.882 zł – 116.127 zł = 16.755 zł.

 

Dzięki stwierdzeniu nieważności klauzul indeksacyjnych Klientom pozostanie do spłaty kwota około 16.755 zł, a zatem ich korzyść finansowa wynosi około 515.000 zł.

 

Wynagrodzenie naszej kancelarii w okresie 3 lat i 2 miesięcy za prowadzenie sprawy wyniosło około 20.000 złotych netto.

Bezpłatna analiza umowy
kredytowej we frankach

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie ocenimy, czy masz szansę wygrać z bankiem sprawę o unieważnienie umowy kredytowej.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button