Sukcesem zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone przez nasza kancelarię w imieniu frankowiczów przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

W dniu 10 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem sygn. akt  XXV C 2801/18 ustalił nieważność umowy kredytu z Raiffeisen Bank Polska S.A. indeksowanego kursem CHF i zasądził od tego Banku na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 1.398.934 zł oraz zasądził kwotę 11.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank Polska

Opis sprawy

Klienci wzięli kredyt w dniu 17 grudnia 2007 roku w banku EFG Eurobank Ergasias S.A., w którego miejsce we wrześniu 2011 r. wstąpił Polbank EFG S.A., w którego miejsce w styczniu 2013 r. wstąpił Raiffeisen Bank Polska S.A.

W Umowie Kredytu wskazana została kwota 1.000.000 zł co stanowiło wówczas równowartość około 462.000 CHF.

Klienci podpisali umowę obsługi prawnej z naszą kancelarią w lutym 2017 roku.

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, w sierpniu 2017 roku wnieśliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Raiffeisen Bank Polska o unieważnienie Umowy Kredytu.

W listopadzie 2017 roku wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Rzecznika Finansowego o przedstawienie istotnego poglądu w sprawie.

W sprawie odbyły się 3 rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie  XXV Wydział Cywilny, który wyrokiem z dnia 10 czerwca 2022 roku ustalił nieważność umowy kredytowej.

Spodziewamy się apelacji banku od tego wyroku, jednak mając  na względzie orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie kredytów indeksowanych do CHF uważamy za wysoce prawdopodobne, że Sąd Apelacyjny w Warszawie nie uwzględni apelacji Raiffeisen Bank Polska i wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2022 roku stanie się prawomocny.

 

Wyniki finansowe sprawy przedstawiają się następująco:

Do czasu wniesienia pozwu o unieważnienie Umowy Kredytowej Klienci zapłacili bankowi kapitał w wysokości około 1.004.523 złotych, co liczone we frankach stanowiło około 292.000 CHF, a zatem gdyby umowa nie została unieważniona, musieliby zapłacić jeszcze około 170.000 CHF, czyli około 694.000 zł.

Dzięki unieważnieniu umowy kredytobiorcy mają obowiązek spłaty tylko kwoty rzeczywiście pożyczonej, czyli  1.000.000 zł, przy czym ponieważ zgodnie z wyrokiem z dnia 10 czerwca 2021 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. ma  zwrócić kredytobiorcom kwotę 1.398.934 zł, to w rzeczywistości cały kredyt został już spłacony, a nawet nadpłacony.

 

Dzięki stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, Klienci nie będą musieli spłacać żądanej przez bank kwoty 694.000 zł, oraz otrzymają zwrot kapitału nadwyżki ponad zaciągnięty kredyt, a także zwrot odsetek, czyli kwotę 398.934 złote, a zatem ich korzyść finansowa wynosi 694.000 + 398.934, czyli łącznie około 1.092.934 zł.

Wynagrodzenie naszej kancelarii w okresie 5 lat roku i 3 miesięcy za prowadzenie sprawy wyniosło około 14.400 złotych netto.

Warto wspomnieć, że wynagrodzenie naszej kancelarii w znaczącej większości pokryje zwrot kosztów procesu zasądzonych przez Sąd na rzecz Klientów w wyroku z dnia 10 czerwca 2022 roku.

 

Adw. Tomasz Kurek

Bezpłatna analiza umowy
kredytowej we frankach

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie ocenimy, czy masz szansę wygrać z bankiem sprawę o unieważnienie umowy kredytowej.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button