Szanowni Państwo,

Dostępny jest już nowy druk ZUS dla ubezpieczonego (pracownika, zleceniobiorcy, osoby prowadzącej działalność pozarolniczą) ubiegającego się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z COVID-19
KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą),
  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka,
  • Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki,
  • Rodzic, który wykonuje pracę zdalną nie może zapewnić opieki dziecku. Zatem drugiemu rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
JAK WYSTĄPIĆ O ZASIŁEK

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły należy złożyć oświadczenie swojemu pracodawcy albo zleceniodawcy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie bezpośrednio do ZUS. Zatem przedsiębiorca powinien podpisać formularz i wysłać do właściwego oddziału ZUS.

Oświadczenie może być przekazane do ZUS elektronicznie – za pośrednictwem  (PUE) ZUS. Na portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.

 

ZA JAKI OKRES PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK

Pierwszy okres zasiłkowy obejmował dni od 12 marca do 25 marca.

Kolejny okres obejmuje dni od dnia 26 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni (oraz przez kolejne 14 dni za dalszy okres zasiłkowy), niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Zasiłek obliczany jest zgodnie ze złożonym wnioskiem tj.  za cały okres, także za dni wolne od pracy, (cały okres zamknięcia szkoły/przedszkola/żłobka) albo za dni robocze wskazane w oświadczeniu.

 

POBIERZ PLIK >>

Przeczytaj również:

Call Now Button