Egzekucja jest jednym z najdotkliwszych sposobów pozyskania kwot niezbędnych do pokrycia długów. Wyróżnia się wiele rodzajów egzekucji, np. z nieruchomości, z wynagrodzenia, czy na przykład z wierzytelności. Jednym z rodzajów jest również egzekucja z rachunków bankowych i z oszczędności. Wiele osób boryka się z problemem natychmiastowego przymusu oddania wszystkich pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Czy da się temu jakoś zapobiec?

Czym jest Bankowy Tytuł Egzekucyjny?

Osobie, względem której prowadzona jest egzekucja bankowa na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE), ta instytucja prawa jest na pewno znana. Banki dotychczas podsuwały do podpisu oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako warunek udzielenia kredytu. Skutkowało to tym, że bank mógł wystawić własny tytuł egzekucyjny i skutecznie dochodzić należności poprzez złożenie informacji do komornika.Jak działał Bankowy Tytuł Egzekucyjny?

Bank poprzez dostęp do ksiąg banków lub innych dokumentów, mógł udostępnić dane organowi egzekucyjnemu na temat zadłużenia konkretnej osoby i w zasadzie pomijając drogę sądową, skierować sprawę bezpośrednio do komornika (sąd sprawdzał jedynie kwestie formalne wniosku). Powodowało to skrócenie drogi do egzekucji w bardzo dużym stopniu i jednocześnie sprzeciwiało się zasadzie równości wobec prawa. Minusem tego rozwiązania było również to, że przy wystawianiu tytułu egzekucyjnego banki same stwierdzały istnienie zadłużenia i określały jego wielkość. Wiele ludzi zostało z tego tytułu poszkodowanych…


Jak skutecznie chronić się przed bankiem?

Na mocy ustawy z 25 września 2015, przepis Prawa Bankowego, który tworzył uprawnienie do wystawiania Bankowych Tytułów Egzekucyjnych został uchylony. Jakie ma to znaczenie dla dłużnika? Oznacza to, iż wszystkie Bankowe Tytuły Egzekucyjne wydane po dacie 26 listopada 2015r. zostały wystawione bezprawnie. Zatem prowadzenie egzekucji na ich podstawie nie ma oparcia w prawie i w tym zakresie osoby poszkodowane powinny podejmować kroki aby zapobiec dalszym naruszeniom.
Dobry adwokat jest w stanie zapewnić niezbędną pomoc w zatrzymaniu egzekucji bankowej.
Nawet jeżeli postępowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalności Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu toczyło się jeszcze przed 26 listopada 2015 r., to powinno zostać umorzone. W takiej sytuacji również skorzystać można z pomocy kancelarii, w której prawnik pomoże Ci skutecznie umorzyć wszczęte wcześniej postępowanie.

Niestety postępowania zakończone przed uchyleniem przepisów Prawa Bankowego dotyczących Bankowego Tytułu Egzekucyjnego są nadal ważne. Oznacza to, że jeżeli klauzula wykonalności została nadana przed wyżej wskazanym terminem, niestety nie można zatrzymać egzekucji, nawet tej wszczętej na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące egzekucji bankowej lub potrzebujesz w tym względzie pomocy zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Chcesz zatrzymać 
egzekucję bankową?

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zatrzymaniu egzekucji bankowej, wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Call Now Button