fbpx

Pierwsza instancja, apelacja, skarga kasacyjna – jak może przebiegać proces sądowy?

sprawy sądowe adwokat warszawa

W zakresie oferty Kancelarii Kurek i Wspólnicy mieści się obsługa prawna na rozprawach sądowych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym, Jaki może być scenariusz twojej sprawy sądowej?  Jakie środki mają do dyspozycji strony? Jakie sądy rozpoznają sprawy? Jakie są środki odwoławcze? Sprawy sądowe rozstrzygane są przez sądy w formie wyroków (proces)  lub postanowień (postępowanie nieprocesowe). W pierwszej instancji orzeczenia wydaje Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy, w zależności od tego czego dotyczy […]

Call Now Button