Zgodnie z obowiązującym prawem rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Alimenty na dziecko. Do kiedy zobowiązani jesteśmy pomagać dziecku?

Wbrew powszechnemu przekonaniu nie jesteśmy zobowiązani pomagać finansowo dzieciom do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat, 24 lat, czy też 26 lat. Jak wynika z obowiązujących przepisów i orzecznictwa Sądu Najwyższego obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony terminem. Samo osiągnięcie przez dziecko określonego wieku nie stanowi przesłanki jego uchylenia. Dotyczy to również stopnia wykształcenia dziecka w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego wykształcenia.
Zależy on jedynie od tego, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Z tego powodu w odniesieniu do dzieci, które osiągnęły pełnoletniość brać należy pod uwagę to, czy dokładają starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, albo też czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki.

Jeśli masz pytania dotyczące alimentów zapraszamy do kontaktu.

Jak obliczyć wysokość alimentów?
Jak długo trzeba je płacić?

Potrzebujesz pomocy w obliczeniu wysokości alimentów lub przygotowaniu się do postępowania alimentacyjnego? Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button