Sprawy rodzinne

Rozwód, separacja, alimenty na małżonka i dzieci, pozbawienie albo ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku po rozwodzie – to najczęstsze obszary naszego działania w sprawach rodzinnych. Mamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie.

Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii jest prowadzenie spraw rodzinnych.  W zespole kancelarii pracuje trzech prawników zajmujących się od lat sprawami z tego obszaru. Sprawy rodzinne nie należą najczęściej do prostych ani przyjemnych dla Klientów. Wzbudzają ogromne emocje, mimo których istnieje konieczność rozwiązywania problemów prawnych.

Nasi prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby każdą sprawę  rodzinną poprowadzić w sposób profesjonalny i zaproponować rozwiązania zabezpieczające interesy Klienta. Jednocześnie lata praktyki umożliwiają takie zajęcie się sprawą, aby Klient czuł się bezpiecznie i problem został rozwiązany bez zbędnego stresu.Sprawy

Pierwsza konsultacja w sprawie majątkowej lub rozwodowej za 50% ceny. Zarezerwuj termin.


  Kompleksowe prowadzenie spraw rodzinnych – rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku.

  Sprawy rodzinne poprowadzimy kompleksowo, to znaczy zajmiemy się zarówno rozwodem, alimentami na dzieci i małżonka, ustaleniem kontaktów z dziećmi, jak i podziałem majątku rozwiedzionych małżonków.  Obsługa, którą proponujemy, jest dla Klienta komfortowa – nie musi się on martwić jak dalej poradzi sobie ze swoją sytuacją po rozwodzie, na którym najczęściej uregulowanie sytuacji prawnej się nie kończy.

  Małżonkowie z różnymi obywatelstwami. Majątek położony w różnych państwach. Uprowadzenie rodzicielskie.

  Prowadziliśmy z sukcesem szereg spraw, w których rozwodzący się małżonkowie mieszkali w różnych państwach, mieli różne obywatelstwa, a także podziały majątków rozwiedzionych małżonków, w których nieruchomości położone były na terenie różnych krajów. Zajmujemy się również przypadkami tzw. uprowadzeń rodzicielskich, czyli przypadkami, w których jedno z rodziców wywozi wspólne dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica.

  Doradzimy, co w sprawie jest ważne a do czego nie należy przywiązywać wagi, aby Klient nie ponosił zbędnych kosztów i nie angażował się niepotrzebnie w nieistotne dla sprawy wątki.

  sprawy rodzinne

  Nieruchomości obciążone kredytem frankowym, spłaty przy podziale majątku

  Prowadziliśmy również wiele spraw w których jednym z głównych składników majątku była nieruchomość byłych małżonków obciążona kredytem frankowym, co za tym idzie, wartość nieruchomości była równa albo niższa niż wysokość zadłużenia w banku z tytułu zawartej umowy kredytu.

  Rozwiązujemy również sprawy podziałowe, w których jeden z małżonków przez dłuższy czas, niejednokrotnie wiele lat sam spłacał kredyt na nieruchomość podczas gdy drugi z małżonków w ogóle nie przyczyniał się do spłaty kredytu, czy też remontów, budowy domu czy utrzymywania rodziny.  Wówczas proponujemy rozwiązania, które umożliwią rozliczenie się z byłym małżonkiem z tytułu spłaty kredytu oraz pozostałych nakładów.

  Jak przebiega prowadzenie sprawy?

  Pierwsze spotkanie ma charakter rozmowy informacyjnej, podczas której zadajemy pytania o fakty istotne dla sprawy. Najczęściej prosimy Klienta żeby przygotował się do spotkania zabierając na nie niezbędne dokumenty, przykładowo umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową, umowy nabycia nieruchomości lub numery ksiąg wieczystych nieruchomości, umowę kredytu za który nieruchomości były kupione, dokumentację medyczną, oraz inne dokumenty, które mogą być przydatne  podczas konsultacji.

  Na podstawie dokumentów oraz rozmowy ustalamy w jaki sposób można poprowadzić sprawę i jakie są realne możliwości osiągnięcia wyniku zadowalającego Klienta.  Podchodzimy do spraw realistycznie, znając statystyczne wyniki podobnych spraw  i proponujemy rozwiązania, które mogą w rzeczywisty sposób rozwiązać problemy prawne Klienta.

  Zakres obsługi prawnej:

  Proponujemy Państwu kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie problematyki prawa rodzinnego, w tym zwłaszcza:


  1. Prowadzenie postępowań w sprawach: o rozwód, separację, alimenty na małżonka i dzieci, pozbawienie albo ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku po rozwodzie, w tym negocjowanie warunków podziału, spłat, dopłat, rozliczenia nakładów, przygotowanie projektów umów o podział majątku wspólnego.

  2. Prowadzenie powyższych postępowań obejmuje zarówno reprezentację przed sądem, przygotowywanie wszelkich pism procesowych jak i reprezentację Klientów na etapie przedprocesowym w pertraktacjach mogących doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu.

  3. Prowadzenie postępowań w przypadku uprowadzeń rodzicielskich.

  4. Doradztwo w zakresie ustroju majątkowego między małżonkami (wspólność ustawowa, rozdzielność majątkowa, rozszerzenie wspólności ustawowej).
  Call Now Button