fbpx
Kurek i Wspólnicy kancelaria prawna - adwokaci i radcy prawni Warszawa

Kurek i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Siedziba:
ul. Trakt Lubelski 190, 04-766 Warszawa


Kapitał zakładowy spółki 50 000 zł, wpłacony 50 000 zł
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 9522132490
REGON 147476020
KRS 0000527689

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
87 1240 1095 1111 0010 6063 7171

IBAN: PL87 1240 1095 1111 0010 6063 7171
SWIFT: PKOP PL PW