Ustalenie stosunku pracy a samozatrudnienie

Ustalenie stosunku pracy a samozatrudnienie

Przed wystąpieniem z powództwem  o ustalenie stosunku pracy przez samozatrudnionego należałoby rozważyć ryzyko powstania, po ustaleniu istnienia umowy o pracę,obowiązku zapłaty składek na ZUS tj. na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (w części obciążającej pracownika). Jeżeli samozatrudniony prowadzi działalność gospodarczą istnieje ryzyko zakwestionowania kosztów uzyskania przychodów,  odliczenia podatku VAT, czy niższych składek na ubezpieczenie społeczne i […]