Kredyt w złotych waloryzowany kursem frankach szwajcarskiego – unieważnienie klauzuli waloryzacyjnej i unieważnienie całej umowy

Kredyt w złotych waloryzowany kursem frankach szwajcarskiego – unieważnienie klauzuli waloryzacyjnej i unieważnienie całej umowy

Art. 69 ust. 1 Prawa Bankowego stanowi: „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą rzeczywiście udzielonego kredytu w złotych, a kwotą aktualnej wartości udzielonego […]

Call Now Button