Wielu Klientów zamierzających wszcząć postępowanie alimentacyjne zadaje sobie pytanie: jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko? Od czego zależy wysokość alimentów? Jak przygotować się do takiego postępowania? Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych porad, których udziela adwokat z Warszawy, mecenas Katarzyna Szymańska-Misztela z kancelarii Kurek i Wspólnicy.

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko

Aktualnie w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie ma przepisów określających wprost jak obliczyć wysokość alimentów na rzecz dzieci. Ustawa ogranicza się w tym zakresie do stwierdzenia, że  „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. O ile łatwo zdajemy sobie sprawę z tego, co oznacza pojęcie „możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego” , o tyle ustalenie wysokości  „usprawiedliwionych potrzeb dziecka” nie jest łatwym zadaniem.

Niestety Sąd nie dysponuje żadnymi tabelkami, czy kalkulatorami  według których ustali kwotę alimentów potrzebnych dziecku. Nie dysponuje też żadnym wzorem, który ułatwi nam sporządzenie takiego zestawienia. Każda sprawa jest indywidualna i zależy od wielu czynników. To w głównej mierze od stron zależy argumentacja w tym zakresie i przekonanie sądu do zaproponowanej sumy oraz konkretnych wydatków.

 
Co można wliczyć do żądanej kwoty alimentów na dziecko?

Zanim w pozwie określimy kwotę alimentów żądaną od drugiego rodzica, warto przystąpić do sporządzenia zestawienia wszelkich kosztów utrzymania naszego dziecka. Praktyka pokazuje, że w takim zestawieni należy uwzględnić bieżące oraz okresowe wydatki na dziecko.

W pozwach alimentacyjnych warto uwzględnić koszty obejmujące:

– wyżywienie,

– związane z edukacją,

– wyprawkę szkolną,

– leczenie, środki czystości i higieny,

– zakup odzieży, obuwia,

– wydatki związane ze spędzaniem wolnego czasu,

– kieszonkowe,

– związane z zajęciami dodatkowymi.

 

Jak obliczyć wysokość alimentów do pozwu?

W pozwie o alimenty wydatki na dziecko przedstawiamy wskazując kwotę miesięczną np.:

  • wyżywienie 600 zł miesięcznie,
  • wydatki związane z edukacją 100 zł,
  • wydatki związane z zajęciami dodatkowymi 150 zł 
  • itd.

Jeśli jakieś wydatki ponosimy okresowo warto określić ich pełny koszt (np. koszty wycieczek szkolnych np. 900 zł rocznie), jednocześnie wskazując je w rozbiciu miesięcznym po 75 zł. Co ważne, do kosztów utrzymania dziecka zalicza się również przypadającą na nie część kosztów bieżącego utrzymania mieszkania, domu tj. koszty najmu, koszty mediów zużywanych przez małoletniego jako członka rodziny zamieszkującej dany lokal czy budynek. Wysokość tego kosztu zależy od liczby członków rodziny zamieszkujących w danym lokalu (budynku). Np. jeśli zużycie prądu dla 3 osobowej rodziny (2 osoby dorosłe, 1 dziecko) kosztuje 300 zł, to część kosztów przypadająca na dziecko wynosi 100 zł miesięcznie.

 

Jakie dowody złożyć w sprawie o alimenty na dziecko?

Do pozwu o alimenty należy załączyć dowody w postaci dokumentów potwierdzających wskazane wydatki np. faktury, zaświadczenia. Ponadto, można zgłosić wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, którzy wskażą jakie są koszty utrzymania dziecka oraz jakie są możliwości zarobkowe rodziców. Jeśli dokonujemy jakiś płatności za pośrednictwem rachunku bankowego można dołączyć również wyciąg z rachunku bankowego.

Katarzyna Szymańska-Misztela

Adwokat, Kancelaria Kurek i Wspólnicy, Warszawa

Jak obliczyć 
wysokość alimentów?

Potrzebujesz pomocy w obliczeniu wysokości alimentów lub przygotowaniu się do postępowania alimentacyjnego? Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button