fbpx

Jak się rozwieść?

W małżeństwie nie układa się tak jak powinno i postanawiasz się rozwieść. Nie wiesz jednak od czego zacząć… Co stanie się dziećmi? Jak podzielić majątek, który został zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa? Rozwód nie jest rzeczą prostą, ponieważ oprócz trudności prawnych, mamy do czynienia z wieloma problemami w sferze emocjonalnej.
Najbezpieczniej jest w takiej sytuacji zgłosić się do prawnika. Dobry adwokat pomoże Ci zorientować się w tym jakie przysługują Ci prawa i jak poprowadzić postępowanie by szybko i skutecznie się rozwieść.

Jak się rozwieść? Przeprowadzanie rozwodów Warszawa


Przyczyny rozwodu
Musisz wiedzieć, że nie tylko zdrada, czy też alkoholizm partnera może być
podstawą do uzyskania rozwodu. Należy pamiętać, że wszelka przemoc wobec członków rodziny – fizyczna, psychiczna, czy też ekonomiczna może być przesłanką do orzeczenia rozwodu. Jeżeli partner używa przemocy, wyzwisk, czy też nakłania, wbrew woli małżonka, do wzięcia na siebie kredytu na jego rzecz może to być przesłanka, która zadecyduje o chęci rozwiązania małżeństwa.
Ludzie rozwodzą się również z powodów mniej drastycznych – jak na przykład niedopasowanie charakterów.


Rodzaje rozwodów:
Rozwód może nastąpić z winy jednego lub dwojga małżonków. Jeżeli sąd orzekł przykładowo o wyłącznej winie jednego z małżonków, może to nieść ze sobą
szereg konsekwencji prawnych. Przykładowo: w tej sytuacji roszczenie o
alimenty przysługuje tylko małżonkowi, którego winy nie orzeczono. Dlatego
bardzo istotne jest, aby zabezpieczyć swoje interesy w postępowaniu.
W wyroku rozwodowym może także w ogóle nie być orzeczenia o winie –
dzieje się tak na zgodny wniosek małżonków. Sąd może również ustalić, że
żaden z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie pożycia.
A co z alimentami..?
Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o obowiązku ponoszenia kosztów
utrzymania dzieci przez każdego z małżonków. Określa również wysokość tych
kosztów. Na to, jak będą one rozłożone i kto będzie je ponosił ma wpływ

orzeczenie o winie za rozkład pożycia, jak również to, czy udowodniono, że
osoba wnosząca o zasądzenie alimentów znajdzie się po rozwodzie w gorszej
sytuacji ekonomicznej, niż przed rozwodem. Alimenty sąd może zasądzić nie
tylko na rzecz dziecka, ale również na rzecz rozwodzącego się małżonka.
Jak poradzić sobie z rozwodem?
Nie ma wątpliwości, że rozwód jest niezwykle ciężką sytuacja nie tylko dla
bezpośrednio zainteresowanych, ale również dla wszystkich członków rodziny.
Są to sprawy, które wymagają dużej delikatności i wiedzy prawnej. Skorzystanie
z usług adwokata może pomóc zabezpieczyć swoje interesy skutecznie i pewnie
nie tylko w kwestii uzyskania rozwodu. Pomaga to również zabezpieczyć swoje
prawa i roszczenia na przyszłość.

Chcesz się rozwieść?
Nie wiesz co jest potrzebne i od czego zacząć?

Potrzebujesz pomocy prawnej w przeprowadzeniu rozwodu, podziału majątku, załatwieniu alimentów? A może chcesz umówić się na konsultację i poznać swoje możliwości?  Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.