Klienci na spotkaniach często pytają o to, czy „można szybko załatwić sprawę dotyczącą nabycia spadku po najbliższej osobie”.
Tak, oczywiście jest taka możliwość. Taką sprawę można załatwić u notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, co trwa znacznie krócej niż postępowanie sądowe. Jednak nie we wszystkich sprawach jest to możliwie.
Droga sądowa jest konieczna, w tych przypadkach gdy istnieje jakiś spór między potencjalnymi spadkobiercami.
Do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w Sądzie Rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Taki wniosek może złożyć jeden z potencjalnych spadkobierców.

Spadek – formalności związane z postepowaniem o stwierdzenie nabycia spadku?

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?


Do tego wniosku musimy dołączyć niezbędne dokumenty m.in. akty stanu cywilnego ustawowych spadkobierców, akt zgonu spadkodawcy, testament, jeśli taki w ogóle został sporządzony przed spadkodawcę.


Sąd w toku takiego postępowania bada, czy spadkodawca pozostawił testament i kto należy do kręgu spadkobierców, ustala w jakich częściach ułamkowych spadkobiercy odziedziczą majątek zmarłego.
Gdy sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe w tym zakresie wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Postępowanie o stwierdzenie
nabycia spadku

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej przy postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku,  wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button