Sukcesem zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone w imieniu frankowiczów przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

W dniu 2 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem sygn. akt XXV C 2880/18 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wygrana sprawa frankowa przeciw Raiffeisen bank

Opis sprawy

Klienci wzięli kredyt w kwietniu 2008 roku w banku EFG Eurobank Ergasias S.A., w którego miejsce we wrześniu 2011 r. wstąpił Polbank EFG S.A., w którego miejsce w styczniu 2013 r. wstąpił Raiffeisen Bank Polska S.A..

W Umowie Kredytu wskazana została kwota 446.000 PLN co stanowiło wówczas równowartość około 210.000 CHF.

Klienci podpisali umowę obsługi prawnej z naszą kancelarią pod koniec maja 2017 roku.
Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, pod koniec lipca 2017 roku wysłaliśmy do Raiffeisen Bank Polska pismo z propozycją ugodowego rozwiązania sporu, zaś wobec uzyskania odmowy, w drugiej połowie listopada 2017 roku złożyliśmy w Sadzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Raiffeisen Bank Polska o unieważnienie umowy kredytowej.
Na początku grudnia 2017 roku wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Rzecznika Finansowego o przedstawienie istotnego poglądu w sprawie. W sprawie odbyły się 3 rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXV Wydział Cywilny, który wyrokiem z dnia 2 marca 2020 roku ustalił nieważność umowy kredytowej.

Spodziewamy się apelacji banku od tego wyroku, jednak mając na względzie orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie kredytów indeksowanych do CHF uważamy za wysoce prawdopodobne, że Sąd Apelacyjny w Warszawie nie uwzględni apelacji Raiffeisen Bank Polska i wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 marca 2020 roku stanie się prawomocny.

Wyniki finansowe sprawy przedstawiają się następująco:

Do czasu unieważnienia umowy kredytowej Klienci zapłacili bankowi kapitał w wysokości około 200.000 zł co liczone we frankach stanowi około 90.000 CHF i odsetki oraz inne opłaty w łącznej wysokości około 85.000 zł czyli razem około 285.000 zł, a zatem gdyby umowa nie została unieważniona, musieliby zapłacić jeszcze około 120.000 CHF, czyli około 485.000 zł. Dzięki stwierdzeniu nieważności umowy Klientom pozostanie do spłaty około 160.000 zł, a zatem ich korzyść wynosi około 320.000 zł.

Wynagrodzenie naszej kancelarii w okresie 2 lat i 9 miesięcy za prowadzenie sprawy wyniosło około 17.500 złotych netto.

Bezpłatna analiza umowy
kredytowej we frankach

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie ocenimy, czy masz szansę wygrać z bankiem sprawę o unieważnienie umowy kredytowej.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button