Czym jest zachowek?


Zachowek to uprawnienie polegające na zapewnieniu określonym w ustawie osobom pewnej korzyści pieniężnej ze spadku. Korzyść ta stanowi równowartość części udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy.

Zachowek prawo spadkowe adwokat

 

Komu należy się zachowek?

Jeżeli należysz do najbliższej rodziny zmarłego może należeć Ci się zachowek. Do zachowku bowiem uprawnieni są:

  • zstępni zmarłego – czyli dzieci zmarłego, a jeżeli nie żyją to również jego wnuki lub prawnuki;
  • małżonek – dotyczy to małżonka zmarłego, który był nim w chwili śmierci;
  • wstępni zmarłego – czyli jego rodzice, ale tylko jeżeli spadek należałby się im ustawowo.
  • Jeżeli zdarzy się tak, że w chwili śmierci zmarły był w związku małżeńskim lub miał dzieci, wnuki lub prawnuki – tylko te osoby są uprawnione do dziedziczenia w ramach zachowku.

 

Komu nie przysługuje zachowek?


Jeżeli zmarły w testamencie lub poprzez inne rozporządzenie majątkiem wyłączył od dziedziczenia rodzeństwo i jego zstępnych, te osoby nie będą mogły ubiegać się o zachowek.
Oprócz wyżej wskazanych osób zachowek nie przysługuje również tym, których wydziedziczono w testamencie, osobom, które sąd uznał za niegodne dziedziczenia, tym, którzy odrzucili spadek lub zrzekli się dziedziczenia.
Zachowek nie zostanie przyznany również małżonkowi, który w chwili śmierci spadkodawcy był z nim w separacji lub takiemu, przeciwko któremu zmarły przed śmiercią wystąpił z pozwem o rozwód.

 

W jakiej wysokości należy się uprawnionemu zachowek?


Zachowek jest to wyliczony kwotowo udział w masie spadkowej, a kwota ta zależy od tego, kim była dana osoba w relacji ze zmarłym. Zachowek stanowi bowiem, co do zasady, połowę udziału w masie spadkowej, która przysługiwałaby uprawnionemu w dziedziczeniu ustawowym.
Inaczej jest w przypadku, gdy taką osobą jest małoletni lub osoba trwale niezdolna do prac. Wówczas takie osobie przysługuje aż 2/3 wartości udziału w spadku, który przysługiwałby w dziedziczeniu ustawowym.

 

Uzyskanie zachowku wcale nie jest takie trudne


Warto starać się o uzyskanie zachowku, bowiem może się okazać, iż mimo tego, ze zmarły nie uwzględnił kogoś w testamencie, tej osobie pewna kwota ze spadku jednak się należy. W ustaleniu kwot zachowku i uzyskaniu go dużą pomocą może okazać się dobry i doświadczony prawnik.

Osoby zainteresowane pomocą w tym zakresie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Zachowek,
jak go uzyskać?

Straciłeś kogoś bliskiego i nie zostałeś uwzględniony w testamencie? Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w walce o zachowek,  wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button