Czy w wypadku unieważnienia umowy frankowej bank może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału?

Czy w wypadku unieważnienia umowy kredytowej o kredyt złotowy waloryzowany do waluty obcej bank może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału ?

W związku z orzeczeniem TSUE z 3 października 2019 roku oraz wobec wzrastającej liczby wyroków sądów polskich unieważniających umowy „frankowe” pojawiły się medialne informacje zapowiadające, że w wypadku unieważnienia umowy kredytowej banki będą pozywały  kredytobiorców o zapłatę za nieodpłatne korzystanie z kapitału. Zagadnienie to nie było jeszcze rozstrzygane przez sądy polskie, jednak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w tej sprawie w dniu 16 grudnia 2019 roku stanowisko, w którym jednoznacznie stwierdził: „Prezes UOKIK […]

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość?

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość? Badanie stanu prawnego nieruchomości

Jeżeli ktoś ma zamiar nabyć nieruchomość (działkę, dom lub mieszkanie), warto zadbać o to, żeby nabycie było bezpieczne. Co trzeba sprawdzić przed zakupem nieruchomości?Jak tego dokonać? Trzeba zwrócić uwagę, żeby nieruchomość kupić od osoby uprawnionej i aby nie była ona obciążona prawami osób trzecich. Musimy też zadbać o to, aby budynek lub działka mogły służyć nabywcy w określonym celu (zgodnym z zamiarem kupującego). Jednym słowem trzeba przeprowadzić badanie stanu prawnego nieruchomości.  Poniżej lista podstawowych informacji, […]

Postępowania gospodarcze – najnowsze zmiany

Postępowania gospodarcze - zmiany w przepisach 2019

7 listopada 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące postępowania gospodarczego. Wprowadzają one kilka istotnych zmian i obostrzeń w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed nowelizacją. Oto najważniejsze zasady, które każdy przedsiębiorca powinien znać aby skutecznie chronić swoje interesy. Co to jest sprawa gospodarcza i kogo dotyczy? Postępowanie gospodarcze jest innym trybem postępowania niż postępowanie cywilne na zasadach ogólnych. Postępowania w sprawach gospodarczych to postępowania toczące się pomiędzy przedsiębiorcami, czyli podmiotami prowadzącymi działalność o […]

Call Now Button