Pierwsza instancja, apelacja, skarga kasacyjna – jak może przebiegać proces sądowy?

sprawy sądowe adwokat warszawa

W zakresie oferty Kancelarii Kurek i Wspólnicy mieści się obsługa prawna na rozprawach sądowych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym, Jaki może być scenariusz twojej sprawy sądowej?  Jakie środki mają do dyspozycji strony? Jakie sądy rozpoznają sprawy? Jakie są środki odwoławcze? Sprawy sądowe rozstrzygane są przez sądy w formie wyroków (proces)  lub postanowień (postępowanie nieprocesowe). W pierwszej instancji orzeczenia wydaje Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy, w zależności od tego czego dotyczy […]

„Zatrzymanie egzekucji bankowej”

zatrzymanie egzekucji bankowej

Egzekucja jest jednym z najdotkliwszych sposobów pozyskania kwot niezbędnych do pokrycia długów. Wyróżnia się wiele rodzajów egzekucji, np. z nieruchomości, z wynagrodzenia, czy na przykład z wierzytelności. Jednym z rodzajów jest również egzekucja z rachunków bankowych i z oszczędności. Wiele osób boryka się z problemem natychmiastowego przymusu oddania wszystkich pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Czy da się temu jakoś zapobiec? Czym jest Bankowy Tytuł Egzekucyjny? Osobie, względem której prowadzona jest egzekucja bankowa na podstawie Bankowego […]

Call Now Button