Dział spadku – co to jest?

Dział spadku – co to jest?

Sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku przez kliku spadkobierców. Postanowienie to uprawomocniło się, ale co dalej? Jak podzielić majątek po zmarłym między spadkobierców tak, aby każdy otrzymał należny mu udział? Czym jest dział spadku? Tę sytuację reguluje instytucja prawa jaką jest dział spadku. Po nabyciu spadku przez spadkobierców, mają oni swój udział we współwłasności określony przez sąd. Do decydowania w zakresie przedmiotów należących do masy spadkowej stosuje się przepisy dot. współwłasności ułamkowej zawarte w Kodeksie […]

Spadek – formalności związane z postepowaniem o stwierdzenie nabycia spadku?

Spadek – formalności związane z postepowaniem o stwierdzenie nabycia spadku?

Klienci na spotkaniach często pytają o to, czy „można szybko załatwić sprawę dotyczącą nabycia spadku po najbliższej osobie”.Tak, oczywiście jest taka możliwość. Taką sprawę można załatwić u notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, co trwa znacznie krócej niż postępowanie sądowe. Jednak nie we wszystkich sprawach jest to możliwie.Droga sądowa jest konieczna, w tych przypadkach gdy istnieje jakiś spór między potencjalnymi spadkobiercami.Do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku […]

Zachowek – informacje podstawowe

Zachowek prawo spadkowe adwokat

Czym jest zachowek? Zachowek to uprawnienie polegające na zapewnieniu określonym w ustawie osobom pewnej korzyści pieniężnej ze spadku. Korzyść ta stanowi równowartość części udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy.   Komu należy się zachowek? Jeżeli należysz do najbliższej rodziny zmarłego może należeć Ci się zachowek. Do zachowku bowiem uprawnieni są: zstępni zmarłego – czyli dzieci zmarłego, a jeżeli nie żyją to również jego wnuki lub prawnuki; małżonek – dotyczy to małżonka zmarłego, […]

Call Now Button