Dział spadku – co to jest?

Dział spadku – co to jest?

Sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku przez kliku spadkobierców. Postanowienie to uprawomocniło się, ale co dalej? Jak podzielić majątek po zmarłym między spadkobierców tak, aby każdy otrzymał należny mu udział? Czym jest dział spadku? Tę sytuację reguluje instytucja prawa jaką jest dział spadku. Po nabyciu spadku przez spadkobierców, mają oni swój udział we współwłasności określony […]

Spadek – formalności związane z postepowaniem o stwierdzenie nabycia spadku?

Spadek – formalności związane z postepowaniem o stwierdzenie nabycia spadku?

Klienci na spotkaniach często pytają o to, czy „można szybko załatwić sprawę dotyczącą nabycia spadku po najbliższej osobie”.Tak, oczywiście jest taka możliwość. Taką sprawę można załatwić u notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, co trwa znacznie krócej niż postępowanie sądowe. Jednak nie we wszystkich sprawach jest to możliwie.Droga sądowa jest konieczna, w tych przypadkach gdy […]

Zachowek – informacje podstawowe

Zachowek prawo spadkowe adwokat

Czym jest zachowek? Zachowek to uprawnienie polegające na zapewnieniu określonym w ustawie osobom pewnej korzyści pieniężnej ze spadku. Korzyść ta stanowi równowartość części udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy.   Komu należy się zachowek? Jeżeli należysz do najbliższej rodziny zmarłego może należeć Ci się zachowek. Do zachowku bowiem uprawnieni są: zstępni zmarłego […]