fbpx

Jak się rozwieść?

Jak się rozwieść? Przeprowadzanie rozwodów Warszawa

W małżeństwie nie układa się tak jak powinno i postanawiasz się rozwieść. Nie wiesz jednak od czego zacząć… Co stanie się dziećmi? Jak podzielić majątek, który został zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa? Rozwód nie jest rzeczą prostą, ponieważ oprócz trudności prawnych, mamy do czynienia z wieloma problemami w sferze emocjonalnej.Najbezpieczniej jest w takiej sytuacji zgłosić się do prawnika. Dobry adwokat pomoże Ci zorientować się w tym jakie przysługują Ci prawa i jak poprowadzić postępowanie by […]

Intercyza – co to jest? na czym polega? Intercyza a długi

Intercyza prawnik warszawa wawer

Intercyza to potoczna nazwa umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową w przypadku gdy zawierana jest przed ślubem (intercyza przedmałżeńska). Osoby planujące zawrzeć związek małżeński mogą udać się do notariusza i oświadczyć, że planują zawrzeć małżeństwo i chcą, żeby od dnia jego zawarcia w ich małżeństwie obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rodzice sprawują władzę rodzicielską nad swoimi małoletnimi dziećmi. Oznacza to, że ciąży na nich prawny obowiązek wykonywania pieczy nad dzieckiem oraz jego majątkiem, a także wychowywanie dziecka z poszanowaniem jego praw oraz godności. W niektórych sytuacjach władza ta zostaje ograniczona lub odebrana. Warto wiedzieć jaka może być tego przyczyna.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Od czego zależy wysokość alimentów

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Czy wobec tego możemy zastosować zasadę – gdy rodzic dużo zarabia to można żądać od niego wysokich alimentów?

Alimenty – komu przysługują?

Alimenty – komu przysługują?

Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek dostarczania środków utrzymania i środków wychowania, ciąży na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwie. Oznacza to, że zobowiązanymi do ponoszenia ciężaru alimentacyjnego wobec danej osoby będą rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki i rodzeństwo tej osoby. Obowiązek taki ciąży również na małżonku, choć nie wynika to wprost z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tym samym taki obowiązek nie obciąża żadnych innych krewnych w linii bocznej. Nie można zatem […]

Call Now Button