Postępowania sądowe i administracyjne

Obsługa Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych

W czasie działalności naszej kancelarii w ciągu blisko 30 lat przeprowadziliśmy wiele postępowań sądowych i administracyjnych. Obecnie nasi prawnicy prowadzą łącznie ok. 300 spraw, zaś sprawy zakończone można liczyć w tysiącach. Mamy ogromne doświadczenie i pomagamy wielu Klientom właściwie chronić ich prawa, lub je nabywać. Możemy pochwalić się sukcesami w rozwiązywaniu spraw skomplikowanych, o charakterze międzynarodowym, na przykład podziałami majątku między rozwiedzionymi małżonkami, położonego częściowo w Polsce a częściowo za granicą. W ostatnim czasie udało nam się także doprowadzić do korzystnego orzeczenia sądu holenderskiego, który nakazał powrót do Polski dzieci wywiezionych za granicę bez zgody ojca.

Chętnie udzielimy pomocy każdemu zainteresowanemu, zarówno podmiotom, które prowadzą profesjonalną działalność i potrzebują dodatkowego wsparcia lub stałej obsługi, jak i osobom, które na co dzień nie mają styczności z prawem a chciałyby załatwić swoją sprawę – na przykład uzyskać pozwolenie na budowę, albo zweryfikować, czy bezpieczny jest planowany przez nich zakup nieruchomości, ale nie wiedzą jak to zrobić lub zwyczajnie nie mają na to czasu.

 

Najczęściej prowadzimy:Sprawy sądowe i administracyjne kancelaria warszawa wawer

 • Sprawy z zakresu prawa cywilnego: o zapłatę, o wydanie rzeczy, z rękojmi przy sprzedaży, z umów o dzieło,
 • Postępowania spadkowe: o stwierdzenie nabycia spadku i dział  spadku, o zachowek, także w przypadkach gdy spadkodawcy lub spadkobiercy są obywatelami państw obcych albo majątek spadkowy leży za granicą,
 • Sprawy z zakresu prawa nieruchomości: zniesienie współwłasności, zasiedzenie, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, ustanowienie odrębnej własności lokalu, ustanowienie drogi koniecznej, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępne, dożywocie, umowy najmu, dzierżawy,
 • Sprawy rodzinne: sprawy rozwodowe (rozwód, alimenty, separacja, ustalenie kontaktów z dziećmi, władza rodzicielską)
 • Obsługa a zakresu prawa handlowego: przygotowywanie umów spółek, protokołów, powoływanie organów, zmiany umów, sprzedaż udziałów, łącznie z postępowaniem rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Postępowania z zakresu prawa administracyjnego: badanie stanu prawnego nieruchomości, uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, podziały geodezyjne nieruchomości, sprawy wywłaszczeniowe części nieruchomości po drogi publiczne, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Jaki rodzaj sprawy lub postępowania powinieneś przeprowadzić?

Przepisy prawa określają, jakie sprawy zastrzeżone są do właściwości sądów, a jakie do właściwości organów administracji publicznej. A zatem czasem kancelaria prawna świadczy pomoc w sprawach sądowych, a czasem potrzebna jest reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym przed Burmistrzami Gmin, przed Prezydentami miast, Starostami Powiatowymi, przed Wojewodami, Ministrami, w Samorządowych Kolegiach Odwoławczych oraz w wielu innych organach administracji publicznej, na przykład w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego czy Dyrekcji Lasów Państwowych. Jeśli zgłosisz się do nas i przedstawisz szczegóły swojego przypadku – doradzimy Ci, jak najszybciej i efektywnie możesz osiągnąć swój cel.

 

Sprawy cywilne, rodzinne i karne – jak pomagamy klientom?

Sprawy cywilne to m.in:

 • sprawy majątkowe, spadkowe (stwierdzenie, kto dziedziczy po osobie zmarłej),
 • sprawy o zniesienie współwłasności majątku (gdy jest wielu współwłaścicieli a chcielibyśmy aby pozostał jeden wyłączny właściciel),
 • sprawy odszkodowawcze (np. zniszczenie mienia, odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym), w tym o zapłatę określonej sumy pieniędzy (dochodzenie zapłaty należności od dłużnika),
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych (np. naruszenie dobrego imienia poprzez publikację w Internecie lub prasie nieprawdziwych, szkalujących informacji),
 • sprawy o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (np. o zwrot pieniędzy, które zostały zapłacone mimo, że nie należały się drugiej stronie, ponieważ zobowiązanie było nieważne),
 • sprawy wieczystoksięgowe ( np. o wpis aktualnego właściciela nieruchomości w księdze wieczystej albo o wpis lub wykreślenie hipoteki).

Sprawy sądowe i administracyjne kancelaria warszawa wawer

Sprawy rodzinne dotyczą stosunków:

a) między rodzicami i dziećmi, np.:

 • sprawy o alimenty,
 • ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi
 • ustalenie władzy rodzicielskiej (a także pozbawienie władzy rodzicielskiej)

b) między małżonkami – najczęściej są to sprawy o rozwód albo separację.

Sprawy karne

To sprawy o przestępstwa określone w kodeksie karnym oraz w przepisach karnych innych ustaw (na przykład w kodeksie drogowym, ordynacji podatkowej, prawie budowlanym itd.).


Sprawy i postępowania przed różnymi instancjami

Zarówno w sprawach cywilnych, jak i w sprawach administracyjnych obowiązuje zasada dwuinstancyjności postępowania. W pewnych ściśle określonych przez prawo przypadkach można złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.


Sprawy sądowe w I i II instancji oraz skargi – obsługa prawna

W naszej praktyce obsługujemy Klientów w postępowaniach sądowych przed wszystkimi sądami powszechnymi wszystkich instancji i przed sądami polubownymi w następujących formach:

 • Przygotowujemy pisma procesowe mające na celu doprowadzenie do uzyskania określonych praw lub interesów Klienta, (na przykład pozew o zapłatę należności albo pozew o rozwód, czy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości),
 • W wypadku jeżeli Klient został pozwany przez inny podmiot, przygotowujemy odpowiedź na pozew, ewentualnie inne pismo zawierające stanowisko procesowe Klienta,
 • Przygotowujemy pisma procesowe w toku postępowania sądowego,
 • Przygotowujemy apelacje od wyroków lub postanowień sądu pierwszej instancji,
 • Przygotowujemy skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.

 

Reprezentujemy Klienta na rozprawach sądowych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym, popieramy jego stanowisko przedstawiając argumentację prawną na poparcie jego żądań i argumentację prawną przeciwko żądaniom strony przeciwnej. Klient jest przez nas przeprowadzany przez postępowanie krok po kroku. Na spotkaniach wyjaśniamy w miarę potrzeb zasady postępowania, w którym uczestniczy, tłumaczymy, jak będzie wyglądało posiedzenie sądowe, jakie czynności kolejno będzie wykonywał sąd, z jakimi krokami strony przeciwnej należy się liczyć. Staramy się przygotować Klienta na  rozmaite  scenariusze, według których sprawa może się potoczyć

 

Jak sądy rozpoznają sprawy? Jak może przebiegać twoja sprawa sądowa?

Twoja sprawa w wielu przypadkach nie skończy się na postępowaniu w pierwszej instancji. Stronom w czasie postepowania przysługują środki odwoławcze. Dowiedz się więcej, jak może przebiegać twoja sprawa, czytając krótki przewodnik >>

 

Kontakt z Klientem

Jesteśmy z naszymi Klientami w stałym kontakcie, dzięki elektronicznemu systemowi obsługi spraw. Informację w swojej sprawie można uzyskać logując się do systemu naszej kancelarii, w którym każdy nasz Klient ma swoje indywidualne konto. Na koncie znajdzie skany korespondencji przychodzącej do nas w jego sprawie, skany pism wychodzących, ma też stały dostęp do wykazu czynności, które w jego sprawie zostały wykonane. W każdej chwili może też skontaktować się telefonicznie z sekretariatem i porozmawiać z prawnikiem prowadzącym jego sprawę.

Zakres obsługi prawnej:

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną w postępowaniach sądowych i administracyjnych:

 1. Reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych przed wszystkimi sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym i przed sądami polubownymi, w tym udział w rozprawach sądowych,
 2. Reprezentacja klienta przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, w tym udział w rozprawach administracyjnych,
 3. Reprezentacja Klienta przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym udział w rozprawach sądowych,
 4. Przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed sądami i organami administracji publicznej I instancji,
 5. Przygotowywanie apelacji w postępowaniach sądowych i odwołań w postępowaniach administracyjnych przed sądami i organami administracji publicznej II instancji, oraz skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego,
 6. Przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi I i II instancji.
Call Now Button