Sprawdzenie umowy deweloperskiej: Wszystko, co musisz wiedzieć

Umowa deweloperska jest nieodłącznym elementem procesu zakupu nieruchomości od dewelopera, czyli na rynku pierwotnym. Jeżeli zdecydujemy się na zakup mieszkania w nowej inwestycji, taką właśnie umowę będziemy u notariusza podpisywać.

 Jest to umowa, która reguluje prawa i obowiązki zarówno dewelopera, jak i nabywcy. Jednak złożoność i specyfika umowy deweloperskiej, oraz język prawniczy,  mogą sprawić, że nie zawsze jest łatwo zrozumieć wszystkie jej klauzule i zapisy. Dlatego warto rozważyć sprawdzenie umowy deweloperskiej przez prawnika, aby upewnić się, że wszystkie aspekty transakcji są jasne i zgodne z prawem.

Dlaczego warto sprawdzić umowę deweloperską?

Sprawdzenie umowy deweloperskiej przez prawnika niesie wiele korzyści. Oto kilka powodów, dlaczego warto skorzystać z usług naszej kancelarii w celu weryfikacji umowy:

  1. Ochrona interesów nabywcy: Umowa deweloperska może zawierać zapisy, które są niekorzystne dla kupującego. Prawnik może pomóc w identyfikacji takich zapisów i negocjacji ich zmiany lub usunięcia. Dzięki temu nabywca może mieć pewność, że umowa chroni jego interesy.
  2. Uniknięcie ryzyka: Umowa deweloperska może być skomplikowana i zawierać zapisy, lub pojęcia, które mogą być niezrozumiałe i prowadzić do niepotrzebnych komplikacji i ryzyka kupującego. Prawnik może pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów i zaproponować rozwiązania, które zmniejszą ryzyko dla nabywcy.
  3. Zrozumienie zapisów umowy: Umowa deweloperska zawiera prawnicze terminy i jest pełna skomplikowanych zapisów. Prawnik może pomóc w zrozumieniu tych zapisów i wyjaśnić ich konsekwencje dla nabywcy. Dzięki temu nabywca będzie miał pełną świadomość swoich praw i obowiązków.
  4. Negocjacje z deweloperem: Prawnik może reprezentować nabywcę podczas negocjacji z deweloperem. Dzięki temu nabywca może uzyskać lepsze warunki umowy i zabezpieczyć swoje interesy.

Jak przebiega sprawdzenie umowy deweloperskiej?

Sprawdzenie umowy deweloperskiej przez prawnika jest procesem, który ma na celu dokładne zrozumienie i ocenę wszystkich jej klauzul i zapisów. Oto kroki, które proponujemy podczas tego procesu:

  1. Analiza umowy: Prawnik przeprowadza szczegółową analizę umowy deweloperskiej, sprawdzając wszystkie klauzule i zapisy.
  2. Weryfikacja zgodności z prawem: Prawnik sprawdza, czy umowa deweloperska jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek nieprawidłowości, prawnik może zaproponować zmiany lub negocjacje w celu dostosowania umowy do wymogów prawa.
  3. Identyfikacja ryzyka: Prawnik ocenia potencjalne ryzyko związane z umową deweloperską i proponuje rozwiązania mające na celu zmniejszenie tego ryzyka.
  4. Negocjacje: Jeśli zostaną zidentyfikowane niekorzystne zapisy w umowie, prawnik może reprezentować nabywcę podczas negocjacji z deweloperem w celu uzyskania lepszych warunków umowy.

Dlaczego my?

Warto skorzystać z naszych usług, ponieważ nasi prawnicy mają bogate i długoletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Adwokat Tomasz Kurek zajmuje się dziedziną nieruchomości blisko 40 lat, zaś radca prawny Dorota Kurek ma praktykę blisko 15 – letnią, przy czym przez kilka lat wykonywała zawód notariusza i takie umowy sporządzała. Jest także współautorka publikacji z zakresu prawa budowlanego oraz własności lokali.

Podsumowanie

Sprawdzenie umowy deweloperskiej przez prawnika jest ważnym krokiem w procesie zakupu nieruchomości od dewelopera. Dzięki temu nabywca może mieć pewność, że umowa chroni jego interesy i minimalizuje ryzyko. Prawnik może pomóc w zrozumieniu zapisów umowy, negocjacjach z deweloperem i zapewnieniu zgodności umowy z obowiązującymi przepisami prawa. Warto skorzystać z usług prawnika, aby mieć pewność, że transakcja przebiegnie sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami nabywcy.

Uwaga: Informacje zawarte w tym artykule mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem w celu uzyskania indywidualnej porady prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji.

Chcesz sprawdzić swoją umowę deweloperską?

Jeśli potrzebujesz sprawdzić umowę lub masz związane z tym pytania, wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Call Now Button