Sądowe zniesienie współwłasności − przyznanie nieruchomości jednemu współwłaścicielowi, z obowiązkiem spłaty pozostałych

Sądowe zniesienie współwłasności − przyznanie nieruchomości jednemu współwłaścicielowi, z obowiązkiem spłaty pozostałych

Jeżeli chociażby jeden współwłaściciel nie wyraża zgody na umowę podziałową współwłasność trzeba znieść sądownie. Nawet jeśli tylko jeden ze współwłaścicieli zgłosi żądanie zniesienia współwłasności sąd rozpozna ten wniosek i wezwie do udziału w sprawie pozostałych.   Do wniosku trzeba przedstawić m.in. dowody prawa własności (należy pamiętać o przeprowadzeniu postępowań spadkowych inaczej Sąd będzie zawieszał postępowanie […]

Wywłaszczenie

wywłaszczenie

Zdarzają się sytuacje, w których prawo własności właściciela do nieruchomości zostaje częściowo ograniczone lub też właściciel zostaje całkowicie pozbawiony własności na zasadzie wywłaszczenia. Może to nastąpić tylko w celu pozyskania nieruchomości na istotne cele publiczne, związane z inwestycją taką jak budowa drogi, autostradtp. Co kryje się pod pojęciem „wywłaszczenia”? Co wiąże się z wywłaszczeniem na cele publiczne i czy można je wstrzymać, zablokować lub zawiesić?

Zakup nieruchomości – co sprawdzić aby uniknąć przykrych niespodzianek

Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości

Jeśli planujesz zakup nieruchomości, dowiedz się, jakie przykre niespodzianki mogą Cię czekać, jeśli nie sprawdzisz dobrze mieszkania, domu lub działki przed podpisaniem umowy. Na nabywców czeka niestety wiele pułapek. Jeśli je przeoczymy, może się okazać, że kupiliśmy nieruchomość znacznie przepłacając lub po prostu nie możemy jej użytkować tak, jak sobie wymarzyliśmy.

Pozwolenie na budowę — kiedy konieczne, a kiedy nie?

Pozwolenie na budowę — kiedy konieczne, a kiedy nie?

W roku 2020 doszło do rewolucyjnych zmian w prawie budowlanym. Nowelizacja ustawy znacząco ułatwiła i przyspieszyła procesy inwestycyjno-budowlane wprowadzając dłuższą listę zwolnień z pozwolenia na budowę. W jaki sposób uzyskać pozwolenie według obecnego prawa oraz kiedy będzie ono konieczne?

Odzyskanie nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa na podstawie „Dekretu Bieruta”

Odzyskanie nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa na podstawie Dekretu Bieruta

Intercyza to potoczna nazwa umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową w przypadku gdy zawierana jest przed ślubem (intercyza przedmałżeńska). Osoby planujące zawrzeć związek małżeński mogą udać się do notariusza i oświadczyć, że planują zawrzeć małżeństwo i chcą, żeby od dnia jego zawarcia w ich małżeństwie obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej.

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość?

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość? Badanie stanu prawnego nieruchomości

Jeżeli ktoś ma zamiar nabyć nieruchomość (działkę, dom lub mieszkanie), warto zadbać o to, żeby nabycie było bezpieczne. Co trzeba sprawdzić przed zakupem nieruchomości?Jak tego dokonać? Trzeba zwrócić uwagę, żeby nieruchomość kupić od osoby uprawnionej i aby nie była ona obciążona prawami osób trzecich. Musimy też zadbać o to, aby budynek lub działka mogły służyć […]

Odzyskanie nieruchomości wywłaszczonych

Odzyskiwanie nieruchomości wywłaszczonych

W wielu przypadkach osoby które utraciły w przeszłości własność nieruchomości na skutek wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego mogą domagać się ich zwrotu, jeżeli zamierzona na takich nieruchomościach inwestycja państwowa nie została zrealizowana. Zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego mogązgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 […]

Odzyskanie nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa dekretem o majątkach opuszczonych i poniemieckich lub uzyskanie odszkodowania

Odzyskanie nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa dekretem o majątkach opuszczonych i poniemieckich

Na podstawie przepisów dekretu z dnia 8 marca 1946 roku majątkach opuszczonych i poniemieckich Skarb Państwa przejął własność nieruchomości, które stanowiły tak zwany majątek opuszczony. Za taki uważany był majątek ruchomy i nieruchomy stanowiący własność osób, które utraciły jego posiadanie w związku z II wojna światową i posiadania tego nie odzyskały. Własność nieruchomości przechodziła na […]