Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Tarcza antykryzysowa pozwala pracodawcom zawrzeć z pracownikami porozumienie o zastosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia. Czego może dotyczyć takie porozumienie? Czy firma może zaproponować zawieszenie wypłat dodatków za pracę w nocy, zmienić zasady przyznawania premii lub przesunąć zaplanowane urlopy?

Tarcza antykryzysowa COVID-19. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Tarcza antykryzysowa COVID-19

W WARSZAWIE RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy ogłosił, że w dniach 29.04 -12.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe

Poniżej przedstawimy ramowe informacje dotyczące świadczenia postojowego w ramach pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 przewidziane w tzw. „tarczy antykryzysowej”

Postępowania gospodarcze – najnowsze zmiany

Postępowania gospodarcze - zmiany w przepisach 2019

7 listopada 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące postępowania gospodarczego. Wprowadzają one kilka istotnych zmian i obostrzeń w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed nowelizacją. Oto najważniejsze zasady, które każdy przedsiębiorca powinien znać aby skutecznie chronić swoje interesy. Co to jest sprawa gospodarcza i kogo dotyczy? Postępowanie gospodarcze jest innym trybem postępowania niż postępowanie cywilne na zasadach ogólnych. Postępowania w sprawach gospodarczych to postępowania toczące się pomiędzy przedsiębiorcami, czyli podmiotami prowadzącymi działalność o […]

Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka jawna

Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka jawna

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej należy zastanowić się w jakiej formie ma być ona wykonywana. Wiele osób decyduje się na założenie przedsiębiorstwa w pojedynkę, zakładając jednoosobową działalność. Czasami jednak korzystniejszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie współpracy w kilka osób. Powody takiego wyboru mogą być różne – zminimalizowanie ryzyka, rozłożenie ciężaru obowiązków czy chociażby sytuacja, w której jeden z przyszłych wspólników posiada pomysł na biznes, a drugi dysponuje kapitałem potrzebnym do jego realizacji. Wówczas pojawia się pytanie o […]

Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka partnerska

Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka partnerska

Osoby uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, takich jak m.in. architekci, inżynierowie budownictwa, brokerzy ubezpieczeniowi, maklerzy, księgowi, lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi czy tłumacze przysięgli mogą utworzyć w celu wykonywania tego zawodu spółki partnerskie. Zamknięty katalog wolnych zawodów, które mogą być wykonywane w ramach spółki partnerskiej określa art. 88 kodeksu spółek handlowych. Zasadniczą cechą i zaletą spółki partnerskiej jest ograniczona odpowiedzialność wspólników (partnerów). Inaczej niż w spółce jawnej, gdzie wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania […]

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Przypominamy, że zmianie uległy przepisy o formie składania sprawozdań finansowych przez spółki.Począwszy od października 2018 r. sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w formie elektronicznej i podpisane w formie elektronicznej – płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpłatnym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdanie w formie papierowej to sprawozdanie niespełniające wymogów określonych w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości Kierownik jednostki (tj. zarząd spółki) zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w […]

Call Now Button