fbpx

Aktualności

Opłaty za użytkowanie wieczyste
Nieruchomości

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste to prawo rzeczowe przysługujące określonym osobom fizycznym lub prawnym na gruntach, które są własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Użytkownik

Czytaj więcej »